ANALIZA FINANSOWA

CELEM KURSU jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

KURS PRZEZNACZONY jest zwłaszcza dla osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, księgowych.

PROGRAM KURSU obejmuje aktualne rozwiązania systemowe przyjęte w Polsce, a także stosowane w innych krajach. Poszczególne segmenty programu obejmują szerokie spektrum stosowania narzędzi analizy finansowej w praktyce. Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Podstawowe zasady rachunkowości,
 • Wstęp do analizy finansowej,
 • Analiza jakościowa,
 • Analiza finansowa,
 • Analiza wskaźnikowa,
 • Analiza pionowa i pozioma,
 • Analiza płynności,
 • Cash-flow,
 • Kompleksowa analiza działalności przedsiębiorstwa,
 • Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • Analiza RZiS,
 • Analiza porównawcza,
 • Instrumenty finansowe,
 • Panel bankowy,
 • Pierwotne źródła spłaty,
 • Wtórne źródła spłaty,
 • Współpraca kredytowa przedsiębiorstw z bankiem,
 • Nadanie syntetycznego ratingu klienta,
 • Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.

KURS REALIZOWANY JEST w łącznym wymiarze 76  godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin case studies. Kurs byłby przeprowadzony w ciągu 10 dni (5 zjazdów – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU  wynosi 1400 zł brutto od osoby.

POZNAJ WYKŁADOWCÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

Pobierz formularz zgłoszeniowy:  DOC /  PDF