AUDYCJE RADIOWE

Cykl audycji radiowych „ Z Mòrénką w tle” mających na celu przedstawić historię powstania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” oraz główne cele działania zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. W audycjach zaprezentowano również opisy terenów objętych działalnością LGR, główne aspekty rozwoju turystyki oraz sektora rybackiego na południowych i środkowych Kaszubach. Rozmawiano o tym jak zostały wydane środki unijne rozdysponowane w ramach ogłaszanych przez Stowarzyszenie konkursów oraz jakie wciąż potrzeby mają mieszkańcy regionu. Zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 za pośrednictwem LGR „Mòrénka”. Audycje emitowane były w Radiu Weekend i Kaszebe.

„Z Mòrénką w tle” – Radio Weekend – 2014

 

„Z Mòrénką w tle” – Radio Weekend – 2015

 

„Z Mòrénką w tle” – Radio Kaszebe – 2015

„Z Mòrénką w tle” – Radio Weekend – 2018