Archiwa kategorii: AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne dla Pośredników Finansowych

Lipiec 28, 2017
euro

W związku z realizacją umowy podpisanej między Zarządem Województwa Pomorskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+,  w dniu 30 czerwca 2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana  w ramach Funduszu Funduszy Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

FRANCESCO RIDOLFI 3406726114

FRANCESCO RIDOLFI 3406726114

 

Bank Gospodarstwa Krajowego ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne na temat wdrażania, objętych w/w postępowaniem przetargowym, Instrumentów Finansowych Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana. Spotkanie odbędzie się 03 sierpnia br. w Gdańsku o godz. 12.00 w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1. Udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 01 sierpnia br.  na adres katarzyna.sulek@bgk.pl lub pod numerem telefonu 22 599 81 26.

 

Święto Sielawy oraz Raka we Wdzydzach

Lipiec 27, 2017
sielawa + morenka

Zapraszamy na Święto Sielawy oraz Raka do Wdzydz. Impreza odbędzie się 5 sierpnia na scenie przy Centrum usług Turystycznych.

W programie m. in.: koncert kaszubskiego idola LIVE oraz od godziny 19:00 koncerty gwiazd: Kabaret Zachodni, Grzegorz Halama, Rudi Schubert.sielawa + morenka

Zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje, w ramach których można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych: przedsiębiorców, osób fizycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W sierpniu planujemy kolejne dyżury w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Nasi specjaliści odwiedzą następujące miejsca:

24 sierpnia:
–  Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, w godz. 9:00-11:30,
–  Siedziba Redakcji “Tygodnika Człuchowskiego”, Człuchów, ul. Średnia10, w g. 12:00-14:30,

Serdecznie zapraszamy !!!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkania informacyjne – Aktywizacja zawodowa

Marzec 16, 2017
WDZ_logo_1

logaChcesz przystąpić do naszego projektu? Zdobyć więcej informacji?

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu:

22 marca br.:

Chojnice, godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56 a, sala konferencyjna (III piętro).

Człuchów,  godz. 13:00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Średnia 14, sala konferencyjna.


24 marca br.:

Chojnice, godz. 10:00 – Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3, sala 16 a.


27 mara br.:

Kościerzyna, godz. 9:00 – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 c, sala konferencyjna.


29 marca br.:

Człuchów,  godz. 10:00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Średnia 14, sala konferencyjna.


05 kwietnia br.:

Chojnice, godz. 10:00  – Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3, sala 16 a.

Będziemy również na Targach Pracy:

31 marca br., godz. 9:00 Organizowane przez PUP w Chojnicach, Sala Widowiskowo-Sportowa w Chojnicach, ul. Huberta Wagnera 1.

4 kwietnia br., godz. 10:00 Organizowane przez PUP w Kościerzynie, Hala Sportowa „Sokolnia ” w Kościerzynie, ul.  Sikorskiego 1.

 

Ruszamy z drugim naborem do projektu “Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”

Marzec 15, 2017
wdz_logo_zefs2-i-rek

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach ROZPOCZĘŁY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU  (w ramach II naboru) „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jeśli jesteś osobą nieaktywną zawodowo, jeśli masz niskie kwalifikacje i chcesz je podnieść, to ZGŁOŚ SIĘ do naszego projektu!

LUB

Jeśli jesteś PRACODAWCĄ i poszukujesz wykwalifikowanych pracowników, to ZGŁOŚ SIĘ do naszego projektu!

Projekt dotyczy w szczególności osób po 30 roku życia należących do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski można składać do 07.04.2017 r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl  lub  w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice, lub w biurze partnera projektu – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.

KONTAKT

REGULAMIN REKRUTACJI