AKTUALNOŚCI

Spotkania informacyjne – Aktywizacja zawodowa

Marzec 16, 2017
WDZ_logo_1

logaChcesz przystąpić do naszego projektu? Zdobyć więcej informacji?

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu:

22 marca br.:

Chojnice, godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56 a, sala konferencyjna (III piętro).

Człuchów,  godz. 13:00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Średnia 14, sala konferencyjna.


24 marca br.:

Chojnice, godz. 10:00 – Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3, sala 16 a.


27 mara br.:

Kościerzyna, godz. 9:00 – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 c, sala konferencyjna.


29 marca br.:

Człuchów,  godz. 10:00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Średnia 14, sala konferencyjna.


05 kwietnia br.:

Chojnice, godz. 10:00  – Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3, sala 16 a.

Będziemy również na Targach Pracy:

31 marca br., godz. 9:00 Organizowane przez PUP w Chojnicach, Sala Widowiskowo-Sportowa w Chojnicach, ul. Huberta Wagnera 1.

4 kwietnia br., godz. 10:00 Organizowane przez PUP w Kościerzynie, Hala Sportowa „Sokolnia ” w Kościerzynie, ul.  Sikorskiego 1.

 

Ruszamy z drugim naborem do projektu “Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”

Marzec 15, 2017
wdz_logo_zefs2-i-rek

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach ROZPOCZĘŁY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU  (w ramach II naboru) „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jeśli jesteś osobą nieaktywną zawodowo, jeśli masz niskie kwalifikacje i chcesz je podnieść, to ZGŁOŚ SIĘ do naszego projektu!

LUB

Jeśli jesteś PRACODAWCĄ i poszukujesz wykwalifikowanych pracowników, to ZGŁOŚ SIĘ do naszego projektu!

Projekt dotyczy w szczególności osób po 30 roku życia należących do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski można składać do 07.04.2017 r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl  lub  w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice, lub w biurze partnera projektu – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.

KONTAKT

REGULAMIN REKRUTACJI