AKTUALNOŚCI

Spotkanie on-line: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kursy i szkolenia zawodowe dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Wrzesień 8, 2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne on-line (webinarium) organizowane w dniach 17 i 21 września 2020 r. na platformie Zoom (konieczna wcześniejsza instalacja oprogramowania), poświęcone możliwości otrzymania z funduszy europejskich dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowań do kursów i szkoleń zawodowych (języki obce, kursy komputerowe i inne, np. prawo jazdy).

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
 • Kursy i szkolenia zawodowe dofinansowane z funduszy UE  – w ramach działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację  Zoom Client https://zoom.us/download lub pobrać ją na telefon.

Termin i miejsce webinarium:Webinarium odbędzie się w dwóch terminach:

 • 17 września 2020 r., w godz. 12.00 – 14.00 na platformie zoom
 • 21 września 2020 r., w godz. 12.00 – 14.00 na platformie zoom

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47lub (52) 334 33 07 w terminie do:

 • 16 września 2020 r. – dla webinarium z 17 września br.
 • 18 września 2020 r – dla webinarium z 21 września br.

W zgłoszeniu obligatoryjnie należy podać adres e-mail, na który – najpóźniej w dniu wydarzenia – przesłany zostanie link do webinarium.

Udział w webinarium jest bezpłatny!

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:

 1. Program spotkania – 17.09.2020 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy na spotkania w dniu 17.09.2020 r.
 1. Program spotkania – 21.09.2020 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w dniu 21.09.2020 r.

Piknik Organizacji Pozarządowych

Sierpień 21, 2020

Wczoraj przed siedzibą LGR „Mòrénka” w Charzykowach odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych wraz z promocją książki „Tygiel Smaków” wydanej przez LGD Sandry Brdy.

Członkowie Stowarzyszeń i Fundacji mieli możliwość degustacji potraw przygotowanych przez siedem Kół Gospodyń Wiejskich z przepisów promowanej książki. Imprezę uświetniła obecność krytyka kulinarnego Pana Artura Michny.

Osoby uczestniczące w pikniku miały okazję wymienić się doświadczeniami z życia swoich organizacji pozarządowych, porozmawiać o prowadzonej działalności oraz jej efektach.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie!

Konkurs grantowy na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE, w tym: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Sierpień 13, 2020

Od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej (m.in. Horyzontu 2020, COSME, Kreatywnej Europy, LIFE, Euratomu, Funduszu Badawczego Węgla i Stali).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej związanej z przygotowaniem projektu,
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,
 • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych,
 • na wynagrodzenia pracowników zajmujących się przygotowaniem projektu,
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej.

Ile można otrzymać?

a) dla projektu, w ramach którego poniesione zostaną koszty opracowania studium wykonalności lub innego dokumentu wymaganego przez KE, a wnioskodawca aplikuje:

 • samodzielnie – wynosi 280 060,00 zł,
 • w konsorcjum – wynosi 239 310,00 zł;

b) dla projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego wymaganego przez KE, a wnioskodawca aplikuje:

 • samodzielnie – wynosi 64 000,00 zł,
 • w konsorcjum – wynosi 23 250,00 zł

Gdzie można dowiedzieć się więcej o konkursach?

Rusza konkurs grantowy na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich firm z województwa pomorskiego w ramach projektu “SPEKTRUM”!

Lipiec 29, 2020

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Projekt “SPEKTRUM” oferuje:

 • Możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu)
 • Grant w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej
 • specjalne granty pomocowe dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19: dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi.

Kto może skorzystać z usługi:

 • Wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Obszary usług doradczych:

 • Usługi prawno-podatkowe dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa;
 • Doradztwo eksportowe;
 • Marketing;
 • Zarządzanie i organizacja;
 • Finanse;
 • ICT;
 • Doradztwo techniczno-środowiskowe.

Grantów doradczych udziela:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
Konsultanci w ramach SPEKTRUM dostępni są pod numerami telefonów: (58) 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007 oraz pod adresem mailowym:
spektrum@arp.gda.pl.

Szerzej: https://www.arp.gda.pl/2000,aktualnosci-systemu-spektrum?tresc=15259

Sprzedaż lokalnych produktów i usług prosto od producenta!

Czerwiec 23, 2020

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” – stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz kołom gospodyń wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Pomorski e-bazarek to także ciekawa oferta dla klientów zainteresowanych zakupem wysokiej jakości produktów lub usług prosto od rolnika, w dowolnym czasie i miejscu.

Zamieszczanie ofert sprzedaży na „Pomorskim e-bazarku” jest bezpłatne. Rejestracja jest bardzo prosta, intuicyjna strona poprowadzi Was krok po kroku. Pomoc w rejestracji można uzyskać pod nr. infolinii:  500 011 936 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-18.00).

Pomorski e-bazarek dostępny jest pod adresem: www.pomorskiebazarek.pl

Serdecznie zapraszamy!

Nabór wniosków o udzielenie grantu na udział w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych!

Czerwiec 16, 2020
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.
 • Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy

Szczegóły wsparcia grantowego:

1. Kto może wnioskować o wsparcie: przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

2. Na co można otrzymać dofinasowanie: na udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów.W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na:

 • wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego,
 • wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym,
 • transport i ubezpieczenie,
 • delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej oraz
 • koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych i innych narzędzi cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów.

3. Finanse:

 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 000 PLN. 
 • Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych. 
 • Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 200 000 PLN.

4. Gdzie i jak składać wniosek o przyznanie grantu:

 • Wnioski należy składać w terminie od 29 czerwca 2020 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).
 • Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany poniżej:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk 

Pomorski Broker Eksportowy

Dzień wolny – 12.06.2020 r.

Czerwiec 10, 2020

W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w Charzykowach oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach będą nieczynne.

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm!

Czerwiec 9, 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie ogłosiła w trybie nadzwyczajnym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

 • działania 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (dla woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) oraz
 • działania 1.5:Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 –2020 (tylko dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • wyżej wymienieni, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Ile można otrzymać?

 • Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia (stawka jednostkowa pomnożona przez liczbę miejsc pracy), przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy,
 • Dofinansowanie stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wypłacane jest w formie zaliczki, która wynosi 100% dofinansowania. Wkład własny nie jest wymagany.

Jak i gdzie składać wnioski o pomoc?

 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem https://lsi1420.parp.gov.pl/home,
 • Wnioski należy składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku.
 • Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Średni przedsiębiorcy z woj. pomorskiego aplikują o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój!

Szersze informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową – do pobrania ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod linkiem: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Pożyczka płynnościowa dla MŚP z Pomorza – dodatkowe pieniądze.

W dniu 9 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o. o., na mocy których firmy w regionie otrzymają dodatkowe wsparcie w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. W dniu 2 czerwca w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł analogiczną umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych SA. W rezultacie na obszarze woj. pomorskiego jest dwóch pośredników udzielających pożyczki płynnościowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łącznie pula do pomorskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw zwiększyła się 30 mln zł do 51, 5 mln złotych.

Dla kogo?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie.

O jaką pożyczkę można się starać?

W ramach Pożyczki Płynnościowej dostępna jest pożyczka do 150 000 zł na okres do 60 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek – do 12 m-cy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Bez wkładu własnego.

Na co?

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego i zapewnienia Pożyczkobiorcy płynności finansowej (kapitał obrotowy), ze względu na pogarszającą się sytuację Pożyczkobiorcy wywołaną skutkami epidemii SARS-CoV-2.

Jaki jest koszt Pożyczki Płynnościowej?

roczne oprocentowanie – od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej 

• 0% prowizji za udzielenie pożyczki.

Pośrednicy:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33 (I piętro)
80-116 Gdańsk
pn. – pt. 8.00 – 16.00
tel: (58) 302 20 05
e-mail: biuro@pfp.gda.pl
https://www.pfp.gda.pl/strona-96-pozyczka_plynnosciowa.html

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa
+48 22 636 07 40
+48 22 530 10 40 do 59
tise@tise.pl

Biuro TISE w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 9/6
80-252 Gdańsk
tel. kom. 661 075 972
tel. kom. 600 966 208
tel. kom. 661 075 972
https://tise.pl/

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego” – Rusza specjalny konkurs!

Czerwiec 5, 2020

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłasza 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji.  Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. 

Dla KOGO?

 1. Wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorstw, posiadający siedzibę w Województwie Pomorskim prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, np.: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).
 2. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej od 1 lipca 2019 roku.

Na co?

 1. na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom  wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach „przemysłu czasu wolnego” polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych.
 2. Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

Ile?

 1. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł;
 2. Maksymalna wielkość projektu – 2 mln.
 3. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
 4. Maksymalna kwota wsparcia – 250 tys. złotych.
 5. Do 30 % kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100%.

Od kiedy i gdzie?

 1. Nabór wniosków rusza 24 czerwca 2020 roku.
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny będzie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA), dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Więcej informacji – bezpośrednio na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

https://www.arp.gda.pl/1139,wiadomosci?tresc=15194

oraz pod poniższym numerem telefonu i adresem e-mail:

tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl

Webinary dotyczące konkursu: