AKTUALNOŚCI

Bory Tucholskie

październik 19, 2021

W serwisie trójmiasto.pl został opublikowany materiał dot. turystycznego potencjału Borów Tucholskich. Materiał powstał na zlecenie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przy współpracy z LGR “Morenka” i dostępny jest pod tym linkiem:

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Bory-Tucholskie-trasy-rowerowe-ktore-warto-znac-Odkrywaj-Pomorskie-n160465.html

Dziś swoja premierę ma również nowy materiał video z serii Odkrywamy Pomorskie, który również dedykowany jest obszarowi Borów Tucholskich

https://youtu.be/ZD8lwiS_P9c

Gorąco polecamy!

Konferencja pn. „RLKS w nowej perspektywie finansowej w oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2014-2020”

październik 1, 2021

W dniu 30.09.2021r odbyła się konferencja pn. „RLKS w nowej perspektywie finansowej w oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2014-2020” w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.

10:00 Rozpoczęcie konferencji
10:10- 10:40 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2021-2027 Ryszard Kamiński
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10:40 – 11:10 WYSTĄPIENIE Z MINISTERSTWA ROLNICTWA Joanna Gierulska
Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wystąpienie on-line
11:10 – 11:40 Założenia RLKS w województwie pomorskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Justyna Durzyńska
Dyrektor Departamentu Programu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
11:40 – 12:00 Doświadczenia we wdrażaniu RLKS przez Lokalną Grupę Działania w województwie kujawsko-pomorskim Magdalena Kurpinowicz
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”
12:00 – 12:20 RLKS na obszarze miejskim na przykładzie Bydgoszczy Grzegorz Grześkiewicz
Prezes Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”
12:20 – 12:40 MORENKA Grażyna Wera-Malatyńska
Prezes Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
12:40 – 13:10 PANEL DYSKUSYJNY – Dobre i złe doświadczenia we wdrażaniu RLKS z wnioskami na przyszłość
13:10 Zakończenie konferencji/Lunch

Zaprezentowano:

Nabór uczestników do projektu pt. „Akademia Aktywnego Seniora 2.0”

wrzesień 30, 2021

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłasza nabór do projektu pn. „Akademia Aktywnego Seniora 2.0”. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy : wiejskiej Chojnice, Czersk, Brusy, Konarzyny, Lipnica.

Dokumenty do pobrania:

Spotkanie informacyjne on-line: Kursy i szkolenia zawodowe dofinansowane z Funduszy Europejskich.

wrzesień 7, 2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne on-line (webinarium) organizowane w dniu 17 września 2021 roku na platformie Zoom (konieczna wcześniejsza instalacja oprogramowania), poświęcone możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich do kursów i szkoleń zawodowych (języki obce, kursy komputerowe i inne, np. prawo jazdy) oraz studiów podyplomowych. Zaprezentowane w trakcie spotkania oferty skierowane są do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej oraz do przedsiębiorstw – na rozwój kompetencji ich pracowników.

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Kursy i szkolenia zawodowe dofinansowane z funduszy UE  – w ramach działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
 • Szkolenia, doradztwo i studia podyplomowe z funduszy UE – w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin i miejsce webinarium:

 • 17 września 2021 r., w godz. 12.00 – 14.00 na platformie zoom

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację  Zoom Client: https://zoom.us/download lub pobrać ją na telefon.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47 lub (52) 334 33 07 w terminie do dnia 16 września 2021 r.

W zgłoszeniu obligatoryjnie należy podać adres e-mail, na który – najpóźniej w dniu wydarzenia – przesłany zostanie link do webinarium.

Udział w webinarium jest bezpłatny!

Do pobrania:

 1. Program spotkania.
 2. Formularz zgłoszeniowy.

„Przez ludzi – Dla ludzi – Z ludźmi”

lipiec 23, 2021

W dniu 21 lipca 2021r na zaproszenie Burmistrza Miasta Chojnice oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” w sali Urzędu Miasta Chojnice, odbyło się seminarium pt.: „Wolontariat Senioralny a Aktywność Obywatelska”. Po rozpoczęciu i przywitaniu przez Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera oraz Panią Prezes LGR „Mòrénka” Grażynę Wera-Malatyńską licznie przybyłych przedstawicieli trzeciego sektora, Pan Prezes Piotr Stec z Pomorskiej Sieci COP poprowadził prezentację na temat „Budowanie modelu wolontariatu senioralnego przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich” oraz poprowadził panel dyskusyjny. Uczestnicy spotkania chętnie wypowiadali się, podawali przykłady oraz dawali propozycje działania dotyczące centrum aktywizacji seniorów. W dyskusji zabrał głos również Pan Wicestarosta Mariusz Paluch, który trzy lata temu zainicjował powstanie Powiatowej Rady Seniorów,  mówił: „Jeśli chcesz budować swoją przyszłość, zadbaj o przeszłość”.

Konkurs na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w województwie pomorskim.

lipiec 20, 2021

Z dużą przyjemnością ogłaszamy pierwszą edycję „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim.

Celem konkursu jest wzmacnianie inicjatyw i kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności.

W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 1.000 zł na oddolne działania wolontariackie na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz rozwój własnej aktywności i kompetencji wolontariackich. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy działających na terenie woj. pomorskiego, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich.

Szczegółowe informacje nt. udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie lub uzyskać pod nr tel. 58 772 42 21.

Operatorem konkursu w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.  Konkurs jest finansowy przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Przeczytajcie regulamin konkursu.

2. Zarejestrujcie się w Systemie Obsługi Wolontariatu SOW .

3. Opiszcie swój pomysł we wniosku

4. Wyślijcie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na ks@wolontariatgdansk.pl lub złóżcie wersję papierową w wybranym biurze operatora lub partnerów (lista punktów w zał. nr 6 do regulaminu) w terminie do 9 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u operatora Konkursu:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
tel. 58 772 42 21  
e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w lipcu 2021 r.

lipiec 12, 2021

Uprzejmie informujemy o organizacji przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich W Chojnicach w miesiącu lipcu 2021 r. mobilnych punktów informacyjnych FE, podczas których będzie miał miejsce dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

ZAPRASZAMY!

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Kursy, szkolenia i dla osób w wieku aktywności zawodowej,
 • instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki, poręczenia),
 • wsparcie dla działań na rzecz dzieci i młodzieży w ramach programu „ERASMUS +”,
 • wsparcie z funduszy europejskich na termomodernizację budynków wielorodzinnych,
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

Miejsca i terminy dyżurów:

 • 19 lipca 2021 r.,godz.9:30 – 12:00- siedziba Stowarzyszenia „Z otwartym sercem”, ul. Kościuszki 10, Czarne,
 • 19 lipca 2021 r.,godz.12:30 – 15:00- siedziba Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, Debrzno,
 • 26 lipca 2021 r., godz. 9:00 – 11:30 – siedziba Urzędu Gminy Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, Dziemiany,
 • 26 lipca 2021 r., godz. 12:00 – 14:30 – siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM, ul. Derdowskiego 7, Lipusz.

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Zapraszamy na Seminarium!

lipiec 9, 2021

Burmistrz Miasta Chojnice wraz z Lokalną Grupą Rybacką “Mòrénka” – Centrum Organizacji Pozarządowych
w dniu 21 lipca 2021r. w Urzędzie Miejskim – Sala Posiedzeń
zaprasza na:

Seminarium: “Wolontariat Senioralny a Aktywność Obywatelska”

Program spotkania:

 • 10:00 – 10:15 Rozpoczęcie, powitanie uczestników
 • 10:15 – 10:45 Budowanie modelu wolontariatu senioralnego przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich
 • 10:45 – 11:15 Partycypacja mieszkańców we współrządzeniu miastem/gminą w kontekście budowania wolontariatu senioralnego
 • 11:15 – 11:45 Panel dyskusyjny “Udział mieszkańców w realizacji budżetu obywatelskiego”
 • 11:45 – 12:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!