ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Cmentarz w Łukowie

Sierpień 5, 2015

Leśny cmentarz wojenny, na którym w zbiorowych mogiłach pochowano około 4,5 tys. zmarłych z wycieńczenia i chorób jeńców obozu w Łukowie koło Czerska.

Kalwaria Wielewska

Kalwaria Wielewska jest jedyną Kalwarią w diecezji Pelplińskiej. Powstała z inicjatywy miejscowego proboszcza – księdza Szydzika. Zamysł założenia Kalwarii narodził się najprawdopodobniej około roku 1905, choć pierwsze starania o pozwolenie na budowę datowane są dopiero na rok 1915. Składa się z 23 obiektów: 14 kaplic, 6 rzeźbiarskich dzieł, święte schody, ambona oraz Pustelnia, w której latami mieszkali jej opiekunowie.

Kamienne kręgi w Leśnie

Na terenie Leśna znajduje się cmentarzysko kurhanowe kurhanami, na obszarze którego funkcjonuje dydaktyczna Ścieżka lichenologiczno-kulturowa. Na cmentarzysku odkryto groby m.in. skrzynkowe z epoki brązu i okresów późniejszych.

Aleja Zabytkowa na terenie miasta Kościerzyna

Aleja Zabytkowa ustanowiona w roku 1990 prawem chroniona. W Alei znajduje się 170 drzew gatunku klon jawor. Założona ok 1810 roku. Jedyna w województwie pomorskim aleja z taką ilością klonu. Objęta ochroną konserwatora przyrody. Aleja znajduje się w rezerwacie leśnym „Strzelnica” na terenie miasta Kościerzyna.

Zapora – Mylof

Znajduje się tutaj zapora z malowniczym przepustem wodnym oraz elektrownia wodna (z 12 metrowym spadkiem wody i prędkością około 22 m/s). Bierze tu początek Wielki Kanał Brdy. Powyżej zapory znajduje się sztuczny zbiornik wody na rzece – jezioro Zapora o powierzchni 645,6 ha. Od 1975 roku funkcjonuje w Mylofie jeden z największych w kraju Zakład Hodowli Pstrąga. Potrawy z pstrąga są specjalnością w tutejszych lokalach gastronomicznych. Obok leśniczówki Mylof położone jest pole biwakowe na 200 miejsc, a konsumpcję zapewnia bar z całodziennym wyżywieniem.