FUNDUSZE DLA NGO

Przedsiębiorco! Skorzystaj z telefonicznych konsultacji Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

kwiecień 2, 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 zwieszone zostały konsultacje stacjonarne prowadzone przez doradcę Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Oznacza to, że konsultacje w Chojnicach, każdorazowo mające miejsce w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w budynku Wszechnicy Chojnickiej, przy u. Wysokiej 3, także zostały zawieszone.

Jednakże, mając na uwadze zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do informacji o możliwym wsparciu w formie pożyczek finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Województwa Pomorskiego zapraszamy na konsultacje telefoniczne.  Doradca Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego prowadził będzie dyżury telefoniczne w pierwszą i trzecią środę miesiąca, począwszy od 01.04.2020 w godz. 10:00-14:00. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609 818 301. Aktualna oferta pożyczek znajduje się także na stronie www.pfp.gda.pl

Konkurs grantowy “Na dobry początek”

sierpień 25, 2016
Do 12 września można składać wnioski konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!”
Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat. Konkurs obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK.
 
 
Więcej informacji TUTAJ

Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2016

sierpień 18, 2016

Operator Programu Równać Szanse – Stowarzyszenie Instytut Zachodnia z Poznania zaprasza do udziału w konkursie fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Czytaj dalej

Fundacja Wspomagania Wsi

lipiec 4, 2016

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Strona główna

Fundacja RWE – “Orliki RWE”

Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działalności dobroczynnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Czytaj dalej

Fundacja Polska Miedź KGHM

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalności społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej Czytaj dalej

Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.  Czytaj dalej

Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na  lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł. Czytaj dalej