FUNDUSZE DLA NGO

Inicjatywa Obywatelska – model lokalny.

październik 22, 2021

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy Państwa o nowym projekcie realizowanym przez nasze Stowarzyszenie. Projekcie, którego podmiotem i przedmiotem działań są lokalne organizacje pozarządowe oraz wszelkie obywatelskie grupy inicjatywne z terenu powiatu chojnickiego.

Projekt ma służyć wzmocnieniu działań organizacji i grup inicjatywnych, poprzez wspólne stworzenie modelu lokalnej inicjatywy obywatelskiej i jego późniejsze rozpowszechnienie, tak, aby był pomocnym źródłem informacji i wskazówek dla wszystkich przyszłych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe z naszego powiatu, jak i wszelkie inne grupy mniej lub bardziej sformalizowane, które chciałyby zorganizować wydarzenie dla lokalnej społeczności – dla ogółu lub dla konkretnego środowiska lokalnego, np. dla dzieci, młodzieży, seniorów, miłośników poezji śpiewanej, entuzjastów rajdów rowerowych, zamiłowanych w swej grze szachistów, walecznych amatorów capoeiry i……….i cokolwiek innego, co komukolwiek i kiedykolwiek będzie chciało się zrealizować 🙂

Krótka charakterystyka Projektu.

Krok 1: W pierwszej kolejności, realizator Projektu, czyli Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” , przyjrzy się organizowanym lokalnie przez inne podmioty wydarzeniom. Wydarzenie te mogą mieć różną tematykę, mogą być organizowane na mniej lub bardziej szeroką skalę, ale każdorazowo wymagają przedsięwzięcia pewnych kroków organizacyjnych i logistycznych w celu prawidłowej ich realizacji. Zamierzamy poobserwować z zewnątrz, jak wygląda przygotowanie takiego pojedynczego wydarzenia, porozmawiać z jego organizatorami przed i po wydarzeniu, dowiedzieć się co było najtrudniejsze w jego realizacji, a co nie sprawiło żadnych problemów, w jaki sposób zaangażowano ludzi do jego realizacji samych uczestników. Zamierzamy w ten sposób przyjrzeć się ośmiu inicjatywom lokalnym.

Krok 2: Na tym etapie zorganizowane zostaną dwa wyjazdy do organizacji pozarządowych działających w sąsiednich powiatach, aby przyjrzeć się temu, jak oni realizują rożne wydarzenia i inicjatywy.

Krok 3: Zdobyte na postawie obserwacji lokalnych wydarzeń i rozmów z ich realizatorami informacje posłużą do budowy lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Model powstanie na 3 spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych, w czasie których omówione zostaną zagadnienia z zakresu aktywności obywatelskiej. W spotkaniach warsztatowych uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych NGO’s.

Krok 4: Testowanie wypracowanego modelu na “żywym ciele”, jakim będą dwie kolejne lokalne inicjatywy angażujące mieszkańców powiatu chojnickiego. W tym kroku sprawdzimy, czy opracowany wspólnie model rzeczywiście działa lub/i trzeba coś poprawić.

Krok 5: Ten krok to rozpowszechnienie i promocja opracowanego lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Na tym etapie będziecie mogli Państwo m.in. usłyszeć o naszym projekcie na falach lokalnej rozgłośni radiowej.

Krok 6: Publikacja broszy informacyjnej “Lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich”. Broszura wydana zostanie w tradycyjnej formie papierowej oraz dostępna będzie w formie pliku pdf na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna dla wszystkich tych, którzy w przyszłości podejmą się działań na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt możliwy jest do realizacji dzięki współfinansowaniu pochodzącemu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
https://aktywniobywatele.org.pl/


Relacja z podglądactwa 🙂
8 IMPREZ LOKALNYCH

I. Festiwal Partnerstwa Miast “InterTony” 2021– wydarzenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w dniu 19 czerwca 2021 r. w Chojnicach, na stadionie “Kolejarz 1926”. Impreza zorganizowana w partnerstwie z Chojnickim Centrum Kultury i stowarzyszeniem Rockinitiative Emsdetten z Niemiec. Opis: Festiwal ciężkich brzmień gitarowych, organizowany po raz 6 w Chojnicach. Na scenie pojawili się muzycy z Polski oraz Niemiec, w tym. m.in.: Haggemy, Tyran, Tribute To Guzik, Snareset (koncert online), Dopelord oraz Tomasz Lipa Lipnicki Solo. Jednocześnie grana na żywo thrashcore’owa i heavy metalowa muzyka dostępna była równolegle w transmisji on-line, co było odpowiedzią na obostrzenia epidemiologiczne dot. liczby uczestników.

2.Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2021” – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie “Dworek Polski” w dniu 20 czerwca 2021 r., w Chojnicach, w siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury.
Opis: Organizacja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Zespołów Na Szlaku Kultur Chojnice 2021. W konkursie zaprezentowano 18 występów muzyków lokalnych i ludowych, m.in. z: Rzeszowszczyzny, Wielkopolski, Kujaw, Lubuskiego, Kaszub oraz – po raz pierwszy w historii konkursu – Podole. Miejsce I w kategorii kapele folklorystyczne zajęła Kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska”.

3. Wyjazd integracyjny do Kamiennych Kręgów w Odrach, zorganizowany w dniu 2 lipca 2021 r. przez Stowarzyszenie “Droga do Marzeń” z miejscowości Charzykowy. Opis: Wyjazd członkiń i członków stowarzyszenia senioralnego do m. Odry (gmina Czersk), do rezerwatu przyrody “Kamienne Kręgi”. Kamienne kręgi to pozostałości po cmentarzysku plemienia Gotów z I i II w.n.e. W pozostałych po Gotach kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Samo cmentarzysko oraz konstrukcja kamiennych kręgów do dziś jest przedmiotem licznych badań i dociekań naukowych, a także rozmaitych teorii pseudonaukowych i ezoterycznych. Wyjazd połączony był z uczestnictwem w spotkaniu autorskim dotyczącym prezentacji książki pt. „Kręgi kamienne w Odrach – Goci i porosty”, które odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. W spotkaniu uczestniczyli autorzy w/w publikacji: prof. Tadeusz Grabarczyk i prof. Ludwik Lipnicki.

4. Wydarzenie pt. “Chojnicka Odyseja – czyli 24 odsłony gminy Chojnice ” zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Pomorze” z Lichnów, w okresie od 2 lutego do 31 lipca 2021 r., z finałową imprezą w dniu 24 lipca br. w Silnie. Partnerami Stowarzyszenia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Wiejski Dom Kultury w Silnie. Opis: Wydarzenie polegało na stworzeniu przez młodzież z gminy wiejskiej Chojnice, gry terenowej pt. “Chojnicka Odyseja“. Gra terenowa „Odyseja chojnicka” prowadziła przez 24 miejsca gminy Chojnice. W każdej miejscowości należało odnaleźć miejsce, o którym jest mowa w zagadce i następnie zaznaczyć to na posiadanej karcie gracza odpowiednim symbolem. Każda zagadka, prócz odszukania miejscowości, powiązana była z jedną z 24 części Odysei HOMERA.  Cała trasa Odysei liczyła ok. 80 km. Po jej przejściu i wypełnieniu karty gracza, należało kartę dostarczyć w dniu 24 lipca na g. 18:00 do Wiejskiego Domu Kultury w Silnie, gdzie w czasie festynu, nastąpiło odkodowanie hasła i rozlosowanie nagród wśród zwycięzców.

Praca nad grą.

5. VI Turniej Rycerski – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie “Pomerania” w Chojnicach, w dniu 28 sierpnia 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej oraz na boisku przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach. Główne atrakcje Turnieju to turniej łuczniczy, turniej tarczy i miecza (w tym walki bohurtowe pocztów trzyosobowych) oraz rycerski pokaz konny Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Gildii Działań Historycznych Alte Knochen z Grudziądza. Ponadto, widzowie mogli obejrzeć zmagania łuczników, którzy przybyli na imprezę m.in. z Elbląga, Bytowa, Tuchomia, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Inowrocławia i Chojnic. Partnerzy przedsięwzięcia to Bractwo Rycerskie herbu TUR oraz Chojnickie Centrum Kultury.

6. Wydarzenie pt. “Piknik Senioralny” zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy w Charzykowach w dniu 9 września 2021 r. Piknik zorganizowany został dla organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Chojnice, które działają na rzecz społeczności senioralnej. W trakcie Pikniku, poza wspólnym grillem i rejsem statkiem po jeziorze charzykowskim, uczestnikom zaprezentowano założenia polityki senioralnej Miasta Chojnice (prelekcja Burmistrza Chojnic) oraz przedstawiono zalety partycypacji społecznej w organizacjach senioralnych, tj. wolontariat senioralny.

7. Wydarzenie pt. Uniwersytet Otwarty Stowarzyszenia “Nasza Wieś Będźmierowice“, zorganizowany w dniu 23 września 2021 r. w Będzimierowicach (gmina Czersk, powiat chojnicki) przez… Stowarzyszenie “Nasza Wieś Będźmierowice” :). W ramach spotkania wykład wygłosi Pan prof. dr hab. Cezary Obracht- Prądzyński z Uniwersytetu Gdańskiego z tematem “Polacy- jacy jesteśmy: co trwa i co się zmienia ( nie tylko w wyniku epidemii )?”. Wykład oparty na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wśród Polaków. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego, po długiej przerwie spowodowaną pandemią 🙂 Wykłady mają charakter otwarty, każdy może z tego skorzystać.

8. Wydarzenie pt. “Święto Bulwy” zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Klaskawa z miejscowości Klaskawa (gmina Czersk, powiat chojnicki). “Święto Bulwy” miało miejsce w dniu 9 października 2021 r. Na imprezie zaprezentowano wszelkie dania i potrawy z ziemniaka …oraz…degustowano ziemniaczane smakołyki, takie jak np.:
kartoflanka, pyzy borowiackie, szare kluski, kopytka, ruskie pierogi i pyszna zupa ziemniaczana. Poza degustacją, uczestnicy Święta mogli wziąć udział w grach, zabawach i konkursach, w tym: w konkursie na najlepszą zupę ziemniaczaną. Najlepsi zostali nagrodzeni :

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Przedsiębiorco! Skorzystaj z telefonicznych konsultacji Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

kwiecień 2, 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 zwieszone zostały konsultacje stacjonarne prowadzone przez doradcę Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Oznacza to, że konsultacje w Chojnicach, każdorazowo mające miejsce w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w budynku Wszechnicy Chojnickiej, przy u. Wysokiej 3, także zostały zawieszone.

Jednakże, mając na uwadze zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do informacji o możliwym wsparciu w formie pożyczek finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Województwa Pomorskiego zapraszamy na konsultacje telefoniczne.  Doradca Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego prowadził będzie dyżury telefoniczne w pierwszą i trzecią środę miesiąca, począwszy od 01.04.2020 w godz. 10:00-14:00. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609 818 301. Aktualna oferta pożyczek znajduje się także na stronie www.pfp.gda.pl

Konkurs grantowy “Na dobry początek”

sierpień 25, 2016
Do 12 września można składać wnioski konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!”
Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat. Konkurs obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK.
 
 
Więcej informacji TUTAJ

Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2016

sierpień 18, 2016

Operator Programu Równać Szanse – Stowarzyszenie Instytut Zachodnia z Poznania zaprasza do udziału w konkursie fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Czytaj dalej

Fundacja Wspomagania Wsi

lipiec 4, 2016

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Strona główna

Fundacja RWE – “Orliki RWE”

Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działalności dobroczynnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Czytaj dalej

Fundacja Polska Miedź KGHM

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalności społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej Czytaj dalej

Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.  Czytaj dalej

Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na  lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł. Czytaj dalej