AKTUALNOŚCI

Spotkanie Informacyjne w Chojnicach, Przedsiębiorco Skorzystaj!

Październik 13, 2017
Image of business partners sitting at workplace and looking at camera

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 18 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

  • w programie spotkania m.in. – instrumenty zwrotne na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej dofinansowane z funduszy europejskich – wsparcie dotacyjne na podjęcie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Zgłoszenia: Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: chojnice.pife@pomorskie.eu do dnia 17 października 2017 r. lub zgłosić się telefoniczne:, tel.: 52 334 48 47.
  • Termin i miejsce spotkania18 października 2017 r., w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3 (budynek Wszechnicy Chojnickiej),
  • Do pobrania:

    1.  Formularz zgłoszeniowy

    2.  Program spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej. Czytaj dalej

Zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje, w ramach których można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych: przedsiębiorców, osób fizycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W sierpniu planujemy kolejne dyżury w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Nasi specjaliści odwiedzą następujące miejsca:

24 sierpnia:
–  Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, w godz. 9:00-11:30,
–  Siedziba Redakcji “Tygodnika Człuchowskiego”, Człuchów, ul. Średnia10, w g. 12:00-14:30,

Serdecznie zapraszamy !!!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.