SPOTKANIA/SZKOLENIA

Spotkanie Informacyjne w Chojnicach, Przedsiębiorco Skorzystaj!

Październik 13, 2017
Image of business partners sitting at workplace and looking at camera

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 18 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

  • w programie spotkania m.in. – instrumenty zwrotne na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej dofinansowane z funduszy europejskich – wsparcie dotacyjne na podjęcie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Zgłoszenia: Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: chojnice.pife@pomorskie.eu do dnia 17 października 2017 r. lub zgłosić się telefoniczne:, tel.: 52 334 48 47.
  • Termin i miejsce spotkania18 października 2017 r., w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3 (budynek Wszechnicy Chojnickiej),
  • Do pobrania:

    1.  Formularz zgłoszeniowy

    2.  Program spotkania