SPOTKANIA/SZKOLENIA

Mobilne Punkty Informacyjne – GRUDZIEŃ 2016

Grudzień 6, 2016
PIFE-logo

5 grudnia:

– Wiejski Dom Kultury w Silnie, ul. Główna 49, w godz. 14:30-17:30

8 grudnia:

– Centrum Informacji Turystycznej w Wielu, ul. Dąbrowska 36B, w godz. 12:00-15:00

14 grudnia:

– Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7, w godz. 12:00-15:00

19 grudnia:

– Świetlica Wiejska w Kłodawie, Kłodawa 4, godz. 14:30-17:30

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich – spotkania informacyjne: Chojnice, Kościerzyna i Człuchów

Październik 11, 2016
Untitled design
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 19, 20 i 21 października 2016 r., poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • układ i podział Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:
  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  – Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,
 • inicjatywa JEREMIE dla nowych przedsiębiorstw,
 • działalność sieci PIFE w województwie pomorskim,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

 • 19 października 2016 r., w godz. 13:00-16:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka), ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice,
 • 20 października 2016 r., w godz. 12:00-15:00 w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna,
 • 21 października 2016 r., w godz. 11:00-14:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Człuchowie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania