AKTUALNOŚCI LSR

aktualności LSR 2016-2023

Kryteria wyboru operacji!

Sierpień 10, 2017

Szanowni Państwo,

W zakładce DO POBRANIA zamieszczono:

 

  1. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
  2. PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”

Zapraszamy do zapoznania się w szczególności z kryteriami wyboru operacji, przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Marzec 1, 2017

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

zatwierdziło wzory dokumentów dla Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

są to dokumenty tj.: wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, wzór wniosku o płatność

Dokumenty dostępne są w zakładce DO POBRANIA lub

na stronie ministerstwa: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 lub

na stronie DPROW –  DZIAŁANIE: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność: http://dprow.pomorskie.eu/dokumenty-do-pobrania-po-ryby-2014-2020

LOGO wszystkie