ZABYTKI

Kościół drewniany w Leśnie pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Sierpień 10, 2015

Zabytkowy drewniany kościółek pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Leśnie jest jednym z ciekawszych obiektów na zaborskiej ziemi. Pierwsze wzmianki o kościele we wsi wtedy jeszcze pw. św. Katarzyny pochodzą z roku 1534. Kościół ten uległ zniszczeniu w wyniku pożaru, który miał miejsce sto lat później. Obecny kościół powstawał w latach 1634-1687. Powstał dzięki wsparciu finansowemu królowej Marii Ludwiki Gonzaga.  W roku 1710 przebudowano dość znacząco świątynie. Remont był konieczny ponieważ groziła rozbiórka kościoła. Remontowany był również w XIX wieku. Sugeruje się, że wtedy została dobudowana zachodnia wieża. Czytaj dalej

Stara plebania o konstrukcji szkieletowej w Chojnicach

Najstarszy dom mieszkalny w Chojnicach. Obecny kształt jest zbliżony do pierwotnego, chociaż niestety w wyniku wielu zniszczeń utracił cechy stylowe. W 1383 roku proboszcz chojnicki otrzymał zgodę na wybudowanie plebanii na murze miejskim. Powstała tam także pierwsza szkoła parafialna – to kolebka chojnickiego szkolnictwa.

Ratusz Miejski w Chojnicach

Sierpień 5, 2015

Ratusz Miejski w Chojnicach zwany również neogotyckim sercem miasta. Jest on trzecim ratuszem w historii miasta. Obecny gmach wzniesiono według projektu berlińskich architektów. Został usytuowany na wysokich suterenach. Całą część środkową obejmował balkon z ozdobną balustradą, wsparty na konsolach w kształcie rzeźbionych głów. Takie same głowy podpierają wykusz na wysokości drugiego piętra. W nadokiennikach i płaskorzeźbach międzyokiennych umieszczono płaskorzeźby przedstawiające emblematy rzemiosła i handlu. Czytaj dalej

Brama Człuchowska

Brama Człuchowska jest jedyną jaka zachowała się z trzech bram wjazdowych do miasta. Dwie z nich (Młyńska i Gdańska) zostały rozebrane w 1838 roku z powodu braku środków na ich konserwację oraz dla pozyskania materiałów budowlanych. Ocalała brama zbudowana została z cegieł na planie kwadratu, w stylu gotyku pomorskiego. Brama posiada sześć kondygnacji. Pierwsza z nich to część wjazdowa, tu również znajdują się drzwi, które prowadziły prawdopodobnie do pomieszczeń, gdzie znajdował się mechanizm do podnoszenia kraty i mostu. Czytaj dalej

Ciąg murów obronnych wraz z bramą “Człuchowską” i basztami

Ciąg murów obronnych wraz z bramą “Człuchowską” i basztami tzw. Kamienny Pierścień – mury miejskie z bramami, basztami i fosą. Powstały w okresie średniowiecza, a do dnia dzisiejszego zachowały się ich znaczne fragmenty. Dzięki temu spacerując wzdłuż kamienno-ceglanej zabudowy można wyobrazić sobie wielkość ówczesnego miasta oraz system jego obrony. Czytaj dalej

Zespół dworsko – parkowy w Krojantach

W 1778 roku właścicielem dóbr w Krojantach został  Jakub Szur-Lipiński. Na początku XIX wieku wybudował klasycystyczny dwór na fundamentach poprzedniej budowli, który uatrakcyjnił majątek Krojant. Jego syn jako dziedzic sprzedał majątek  bankowi w Berlinie.  W XIX w. posiadłość kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk, około 1880 roku nabył je baron Ryszard Stanisław Eckardstein.  Nowy właściciel w 1884 powiększył dwór przez dobudowanie ryzalitów. Ufundował również w 1883 roku neogotycki kościół  dla społeczności ewangelickiej, której znaczna część służyła w dworze i całym majątku (obecnie kościół katolicki).W  1937  roku majątek zakupił Alojzy Pruszak.

Czytaj dalej

Dwór w Czartołomiu

XVIII-wieczny Dwór w Czartołomiu znajduje się od 1997 roku w prywatnych rękach. Jego właścicielka pozostawiła jednak drzwi otwarte do dworu – prowadzi w nim dom gościnny. wór był kiedyś własnością niemieckiej rodziny Kreischów. Przebudowano go jeszcze  w XIX wieku, nadając mu nieco eklektyczny charakter. Czytaj dalej

Ratusz Miejski w Kościerzynie

Najstarszym obiektem znajdującym się w układzie urbanistycznym kościerskiego rynku jest ceglany, neogotycki Ratusz Miejski, który wybudowany został w 1843 r. przez Augusta Gratzkiego. Budynek posiada charakterystyczne zwieńczenie szczytu, którym jest kompozycją trzech masywnych fial pod którymi znajduje się okrągła tarcza zegara. Zainstalowany przy nim kurant, codziennie w samo południe wygrywa melodię “Marszu kaszubskiego” do tekstu Hieronima Derdowskiego “Nigdë do zgùbë Nie przińdą Kaszëbë, Marsz, marsz za wrodżem! Më trzimómë z Bòdżem…” Kościerski ratusz stanowi obecnie siedzibę Muzeum Ziemi Kościerskiej, placówki funkcjonującej od 2007 roku.

Dwór Skórzewskich w Starych Polaszkach

Wzniesiony został w 1748 r. przez rodzinę Skórzewskich, jest jedną z nielicznie zachowanych barokowych siedzib szlachty polskiej w tej części Pomorza. Obiekt jest budowlą parterową, kryty łamanym dachem o konstrukcji szkieletowo-ceglanej, z częściowo zachowanym parkiem oraz ceglanym murem. Wnętrze było częściowo przebudowywane w XIX i XX wieku. Droga do dworu wiedzie poprzez murowany mostek. Obecnie na terenie posesji mieści się Zespół Szkół w Starych Polaszkach.

Ruiny Zamku Kiszewskiego

Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 potwierdzają, iż na ziemi kiszewskiej stał drewniany gród warowny książąt pomorskich. W 1316 roku zamek został oddany zakonowi krzyżackiemu, w zamian za dożywotnią rentę. Niedługo po nabyciu tych ziem Krzyżacy wznieśli tam silny murowany zamek obronny. Miał on zabezpieczać tę część zagarniętego Pomorza od ewentualnej napaści ze strony Polaków. Czytaj dalej