SKŁAD RADY

Skład dziesięcioosobowej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego

1. Ewa Kosiedowska (Gmina Brusy)

2. Krzysztof Zabrocki (Gmina Brusy)

3. Zofia Bielawska (Gmina Czersk)

4. Jan Gliszczyński (Gmina Czersk)

5. Katarzyna Graszk (Gmina Chojnice)

6. Piotr Lahn ( Gmina Chojnice)

7. Tadeusz Stelmaszyk (Gmina Chojnice)

8. Ewa Pruska (Gmina Chojnice)

9.  Jolanta Wielińska (Gmina Konarzyny)

10. Michał Karpiak (Miasto Chojnice)

Prezydium Rady:

Przewodniczący – Jan Gliszczyński

Wiceprzewodnicząca – Ewa Kosiedowska

Sekretarz – Zofia Bielawska

21255