SKŁAD RADY

Skład dziesięcioosobowej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego

1. Jordan Rolbiecki

2. Ewa Kosiedowska

3. Edyta Barwina

4. Zofia Bielawska

5. Katarzyna Graszk

6. Violetta Sawicka

7. Bogdan Kuffel

8. Michał Karpiak

9. Piotr Lahn

10. Tadeusz Stelmaszyk

Prezydium Rady:

Przewodniczący – Jordan Rolbiecki

Wiceprzewodnicząca – Ewa Kosiedowska

Sekretarz – Edyta Barwina