CZŁONKOSTWO

Członkowie dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających ,
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską,
  • osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka samorządu terytorialnego których organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje również w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub prowadząca działalność poza obszarem działania Stowarzyszenia spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która będzie:

  • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, w tworzeniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz innych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • wspierać materialnie,
  • przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek.


 

Numer konta bankowego Stowarzyszenia 80 8147 0002 0011 3159 2000 0020


 

Do pobrania:


 

Członkowie Stowarzyszenia

Lp. Nazwisko i Imię/ Nazwa
1 ASTACUS Hodowla Raków Polskich S.C.
2 ASZYK Jadwiga
3 ASZYK Przemysław
4 BORZYSZKOWSKI Tomasz
5 BRUDNOCH Ireneusz Wincenty
6 BRUNKA Andrzej
7 BRUNKE Roman
Wójt Gminy Karsin
8 Chojnicki Klub Żeglarski – Pestka Krzysztof
9 CIEMIŃSKI Dariusz
10 CIERZAN Stanisław
11 CYBULSKI Zbigniew
12 DOMOZYCH Jacek
13 EBERTOWSKI Mirosław
Wójt Gminy Lipusz
14 EBERTOWSKI Robert
15 Europejskie Stowarzyszenie “POMERANIA” – Kuffel Bogdan
16 EVRAFISH Sp. z o.o.
17 FRYMARK Robert
18 GIERSZEWSKI Krzysztof
Gmina Brusy
19 GIERSZEWSKI Zbigniew
20 GLISZCZYŃSKI Jan
21 GOŁUŃSKI Henryk Jan
22 Gospodarstwo Rolno-Rybackie – Ryszard Olter
23 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.
24 GÓRAL Iwona
25 GRABOWSKA Karolina
26 HINC Andrzej
27 Hotel Niedźwiadek
Sp. z o.o.- Jankowski Jerzy
28 JAKUBOWSKI Jan
29 JANKOWSKI Marek
30 JANUSZEWSKI Radosław
Wójt Gminy Kęsowo
31 JARZĘBSKI Krzysztof
Gmina Stara Kiszewa
32 KLASA Marek
33 KLAUZA Grzegorz
Gmina Czersk
34 KLEINSCHMIDT Eugeniusz
35 KLEPIN Jan
36 KOCHANOWSKI Janusz
37 KONOŃCZUK Małgorzata
38 KONOŃCZUK Marek
39 KUCHARSKI Ireneusz
Wójt Gminy Gostycyn
40 KROPLEWSKI Karol
41 LAMKIEWICZ- CZECHOWSKA Mariola
42 LANDOWSKA Natalia
43 LEMAŃCZYK Andrzej
Wójt Gminy Lipnica
44 LISSEWSKA Anna
45 LISZKA Anna
46 ŁONIEWSKI Sławomir
47 MAJEWSKA – KILKOWSKA Stefania
48 MATTHES Sebastian
49 MĘCZYKOWSKA Aleksandra
50 MĘCZYKOWSKI Dariusz
51 MIKOŁAJCZAK Kazimierz
52 NARLOCH Rafał
53 OSSOWSKI Witold
54 PEEK Arkadiusz
55 PENK Andrzej
56 PESTKA Krzysztof
Chojnicki Klub Żeglarski
57 PIANKOWSKI Maciej
58 PIANKOWSKI Michał
59 PIASKOWSKA Aneta
60 PIECHOWSKI Grzegorz
Wójt Gminy Kościerzyna
61 POBŁOCKI Leszek
Wójt Gminy Dziemiany
62 POLLAK Andrzej
Wójt Gminy Nowa Karczma
63 Polska Ryba Sp. z o. o.
64 PZW koło Chojnice -Wiesław Kłosowski
65 ROGALA Adam
66 RUDNIK Monika
67 RYDYGIER Barbara
68 Seko S.A. –
Kazimierz Kustra
69 SIKORSKI Janusz
70 SŁOMIŃSKI Jerzy Paweł
71 SOSIŃSKI Andrzej
72 SOSIŃSKI Tomasz
73 STANKE
Zbigniew Józef
74 STANKE Mirosław
75 STOLTMANN Antoni
76 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sandry Brdy”
77 Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kęsowa- Wiśnioch Beata
78 Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska    “RYB -EKO” – Radosław Król
79 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i oklic- Andrzej Knitter
80 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej “Konar” – Krzysztof Tyborski
81 Stowarzyszenie Przyjaciół “Jedynki” z Czerska – Anita Pliszka
82 SUMIONKA Gabriela
83 SZCZEPAŃSKI Zbigniew Wójt Gminy Chojnice
84 SZCZYPIORSKA Ewa
85 SZYCA Jan
86 ŚCIĄŻKO Mariusz
87 ŚWIONTEK-BRZEZIŃSKI Michał
88 Transport Ciężarowy oraz Handel Drewnem – Beata Zblewska
89 TRZYŃSKI Stanisław
90 WARSIŃSKI Jacek
Wójt Gminy Konarzyny
91 WERA – MALATYŃSKA Grażyna
92 WIERZCHOWSKA Jadwiga
93 WINIECKA Grażyna
94 WINIECKI Tomasz
95 ZABROCKI Krzysztof
96 Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze-Mylof Sp. z o.o.
97 Zakłady Rybackie “Wdzydze” Sp. z.o.o
98 ZIEMIŃSKI Zbigniew