CZŁONKOSTWO

Członkowie dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających ,
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską,
  • osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka samorządu terytorialnego których organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje również w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub prowadząca działalność poza obszarem działania Stowarzyszenia spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która będzie:

  • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, w tworzeniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz innych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • wspierać materialnie,
  • przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek.


 

Numer konta bankowego Stowarzyszenia 80 8147 0002 0011 3159 2000 0020


 

Do pobrania:


 

Członkowie Stowarzyszenia

Lp.

Nazwisko i Imię/ Nazwa

1

ASTACUS Hodowla Raków Polskich S.C.
2 ASZYK Jadwiga
3 ASZYK Przemysław
4 BORZYSZKOWSKI Tomasz
5 BRUDNOCH Ireneusz Wincenty
6 BRUNKA Andrzej
7 BRUNKE Roman

Wójt Gminy Karsin

8 Chojnicki Klub Żeglarski – Pestka Krzysztof
9 CIEMIŃSKI Dariusz
10 CIERZAN Stanisław
11 CYBULSKI Zbigniew
12 DOMOZYCH Jacek
13 EBERTOWSKI Mirosław

Wójt Gminy Lipusz

14 EBERTOWSKI Robert
15 Europejskie Stowarzyszenie “POMERANIA” – Kuffel Bogdan
16 EVRAFISH Sp. z o.o.
17 FRYMARK Robert
18 GIERSZEWSKI Krzysztof
19 GIERSZEWSKI Zbigniew
20 GLISZCZYŃSKI Jan
21 GOŁUŃSKI Henryk Jan
22 Gospodarstwo Rolno-Rybackie – Ryszard Olter
23 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.
24 GÓRAL Iwona
25 GRABOWSKA Karolina
26 HINC Andrzej
27 Hotel Niedźwiadek

Sp. z o.o.- Jankowski Jerzy

28 JAKUBOWSKI Jan
29 JANKOWSKI Marek
30 JANUSZEWSKI Radosław

Wójt Gminy Kęsowo

31 KLASA Marek
32 KLAUZA Grzegorz

Gmina Czersk

33 KLEINSCHMIDT Eugeniusz
34 KLEPIN Jan
35 KOCHANOWSKI Janusz
36 KONOŃCZUK Małgorzata
37 KONOŃCZUK Marek
38 KUCHARSKI Ireneusz

Wójt Gminy Gostycyn

39 KROPLEWSKI Karol
40 LAMKIEWICZ- CZECHOWSKA Mariola
41 LEMAŃCZYK Andrzej

Wójt Gminy Lipnica

42 LISSEWSKA Anna
43 LISZKA Anna
44 ŁONIEWSKI Sławomir
45 MAJEWSKA – KILKOWSKA Stefania
46 MATTHES Sebastian
47 MĘCZYKOWSKA Aleksandra
48 MĘCZYKOWSKI Dariusz
49 MIKOŁAJCZAK Kazimierz
50 NARLOCH Rafał
51 OSSOWSKI Witold

Burmistrz Brus

52 PEEK Arkadiusz
53 PENK Andrzej
54 PIANKOWSKI Maciej
55 PIANKOWSKI Michał
56 PIASKOWSKA Aneta
57 PICK Marian

Wójt Gminy Stara Kiszewa

58 PIECHOWSKI Grzegorz

Wójt Gminy Kościerzyna

59 POBŁOCKI Leszek

Wójt Gminy Dziemiany

60 POLLAK Andrzej

Wójt Gminy Nowa Karczma

61 Polska Ryba Sp. z o. o.
62 PZW koło Chojnice -Wiesław Kłosowski
63 ROGALA Adam
64 RUDNIK Monika
65 RYDYGIER Barbara
66 Seko S.A. –

Kazimierz Kustra

67 SIKORSKI Janusz
68 SŁOMIŃSKI Jerzy Paweł
69 SOSIŃSKI Andrzej
70 SOSIŃSKI Tomasz
71 STANKE

Zbigniew Józef

72 STANKE Mirosław
73 STOLTMANN Antoni
74 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sandry Brdy”
75 Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska    “RYB -EKO” – Radosław Król
76 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i oklic- Andrzej Knitter
77 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej “Konar” – Krzysztof Tyborski
78 Stowarzyszenie Przyjaciół “Jedynki” z Czerska – Anita Pliszka
79 SUMIONKA Gabriela
80 SZCZEPAŃSKI Zbigniew Wójt Gminy Chojnice
81 SZCZYPIORSKA Ewa
82 SZYCA Jan
83 ŚCIĄŻKO Mariusz
84 ŚWIONTEK-BRZEZIŃSKI Michał
85 Transport Ciężarowy oraz Handel Drewnem – Beata Zblewska
86 TRZYŃSKI Stanisław
87 WARSIŃSKI Jacek

Wójt Gminy Konarzyny

88 WERA – MALATYŃSKA Grażyna
89 WIERZCHOWSKA Jadwiga
90 WINIECKA Grażyna
91 WINIECKI Tomasz
92 ZABROCKI Krzysztof
93 Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze-Mylof Sp. z o.o.
94 Zakłady Rybackie “Wdzydze” Sp. z.o.o
95

ZIEMIŃSKI Zbigniew