CZŁONKOSTWO

Członkowie dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających ,
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską,
  • osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka samorządu terytorialnego których organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje również w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub prowadząca działalność poza obszarem działania Stowarzyszenia spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która będzie:

  • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, w tworzeniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz innych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • wspierać materialnie,
  • przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek.


UWAGA nr konta bankowego uległ zmianie.

Numer konta bankowego Stowarzyszenia 63 2030 0045 1110 0000 0205 7990


Do pobrania:


Członkowie Stowarzyszenia

stan na dzień: 16.12.2020r.

1 ASTACUS Hodowla Raków Polskich S.C.
2 BRUDNOCH Ireneusz Wincenty
3 BRUNKA Andrzej
4 Burmistrz Brus
Witold Ossowski
5 Burmistrz Czerska
Biesek-Talewski Przemysław
6 CIEMIŃSKI Dariusz
7 CIERZAN Stanisław
8 CYBULSKI Zbigniew
9 DOMOZYCH Jacek
10 EBERTOWSKI Robert
11 Europejskie Stowarzyszenie “POMERANIA” – Kuffel Bogdan
12 EVRAFISH Sp. z o.o.
13 FRYMARK Robert
14 GIERSZEWSKI Krzysztof
15 GLISZCZYŃSKI Jan
16 GOŁUŃSKI Henryk Jan
17 Gospodarstwo Rolno-Rybackie – Ryszard Olter
18 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowach Sp. z o.o.
19 Góral Iwona
20 GRABOWSKA Karolina
21 HINC Andrzej
22 JAKUBOWSKI Jan
23 JANKOWSKI Marek
24 KACHLICKI Dariusz
25 KLASA Marek
26 KLEINSCHMIDT Eugeniusz
27 KOCHANOWSKI Janusz
28 KONOŃCZUK Małgorzata
29 KONOŃCZUK Marek
30 KROPLEWSKI Karol
31 LAMKIEWICZ- CZECHOWSKA Mariola
32 LANDOWSKA Natalia – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”
33 LISSEWSKA Anna
34 Liszka Anna
35 ŁONIEWSKI Sławomir
36 MAJEWSKA – KILKOWSKA Stefania
37 MATTHES Sebastian
38 MECZYKOWSKA Aleksandra
39 NARLOCH Rafał
40 PEEK Arkadiusz
41 PENK Andrzej
42 PESTKA Krzysztof – Chojnicki Klub Żeglarski
43 PIANKOWSKI Michał
44 PLISZKA Anita
Stowarzyszenie Przyjaciół “Jednynki” Czersk
45 PZW koło Chojnice -Wiesław Kłosowski
46 ROGALA Adam
47 RUDNIK Monika
48 RYDYGIER Barbara
49 Seko S.A. –
Kazimierz Kustra
50 SIKORSKI Janusz
51 SŁOMIŃSKI Jerzy Paweł
52 SOSIŃSKI Andrzej
53 SOSIŃSKI Tomasz
54 STANKE
Zbigniew Józef
55 STANKE Mirosław
56 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sandry Brdy”
57 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i Okolic – Andrzej Knitter
58 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej “Konar” – Krzysztof Tyborski
59 SUMIONKA Gabriela
60 SZCZYPIORSKA Ewa
61 SZYCA Jan
62 ŚCIĄŻKO Mariusz
63 TRZYŃSKI Stanisław
64 WERA – MALATYŃSKA Grażyna
65 WIERZCHOWSKA Jadwiga (Jagoda)
66 WINIECKA Grażyna
67 WINIECKI Tomasz
68 WIŚNIOCH Beata – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kęsowa
69 Wójt Gminy  Karsin
Roman Brunke
70 Wójt Gminy  Kościerzyna Grzegorz Piechowski
71 Wójt Gminy  Stara Kiszewa
Marian Pick
72 Wójt Gminy Chojnice
Zbigniew Szczepański
73 Wójt Gminy Dziemiany
Leszek Pobłocki
74 Wójt Gminy Gostycyn
Ireneusz Kucharski
75 Wójt Gminy Kęsowo
Radosław Januszewski
76 Wójt Gminy Konarzyny
JacekWarsiński
77 Wójt Gminy Lipnica
Andrzej Lemańczyk
78 Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
79 Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak
80 Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze-Mylof Sp. z o.o.
81 Zakłady Rybackie “Wdzydze” Sp. z.o.o
82 ZBLEWSKA Beata – Transport ciężarowy oraz handel drewnem
83 Ziemiński Zbigniew