CZŁONKOSTWO

Członkowie dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających ,
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską,
  • osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka samorządu terytorialnego których organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje również w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub prowadząca działalność poza obszarem działania Stowarzyszenia spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która będzie:

  • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, w tworzeniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz innych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • wspierać materialnie,
  • przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek.


 

Numer konta bankowego Stowarzyszenia 80 8147 0002 0011 3159 2000 0020


 

Do pobrania:


 

Członkowie Stowarzyszenia

Lp                   Nazwisko i Imię/ Nazwa

1                      ASTACUS Hodowla Raków Polskich S.C.

2                      ASZYK Jadwiga

3                      ASZYK Przemysław

4                      BORZYSZKOWSKI Tomasz

5                      BRUDNOCH Ireneusz Wincenty

6                      BRUNKA Andrzej

7                      BRUNKE Roman – Wójt Gminy Karsin; Gmina Karsin

8                      CIEMIŃSKI Dariusz

9                      CIERZAN Stanisław

10                   CYBULSKI Zbigniew

11                   DOMOZYCH Jacek

12                   EBERTOWSKI Mirosław – Wójt Gminy Lipusz; Gmina Lipusz

13                   EBERTOWSKI Robert

14                   Europejskie Stowarzyszenie “POMERANIA” – Kuffel Bogdan

15                   EVRAFISH Sp. z o.o.

16                   FRYMARK Robert

17                   GIERSZEWSKI Krzysztof

18                   GIERSZEWSKI Zbigniew

19                   GLISZCZYŃSKI Jan

20                   GOŁUŃSKI Henryk Jan

21                   Gospodarstwo Rolno-Rybackie – Ryszard Olter

22                   Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.

23                   GÓRAL Iwona

24                   GRABOWSKA Karolina

25                   HINC Andrzej

26                   Hotel Niedźwiadek  Sp. z o.o.- Jankowski Jerzy

27                   JAKUBOWSKI Jan

28                   JANKOWSKI Marek

29                   JANUSZEWSKI Radosław  – Wójt Gminy Kęsowo; Gmina Kęsowo

30                   KLASA Marek

31                   KLAUZA Grzegorz; Gmina Czersk

32                   KLEINSCHMIDT Eugeniusz

33                   KLEPIN Jan

34                   KOCHANOWSKI Janusz

35                   KONOŃCZUK Małgorzata

36                   KONOŃCZUK Marek

37                   KUCHARSKI Ireneusz  – Wójt Gminy Gostycyn; Gmina Gostycyn

38                   KROPLEWSKI Karol

39                   LAMKIEWICZ- CZECHOWSKA Mariola

40                   LEMAŃCZYK Andrzej – Wójt Gminy Lipnica; Gmina Lipnica

41                   LISSEWSKA Anna

42                   LISZKA Anna

43                   ŁONIEWSKI Sławomir

44                   MAJEWSKA – KILKOWSKA Stefania

45                   MATTHES Sebastian

46                   MĘCZYKOWSKA Aleksandra

47                   MĘCZYKOWSKI Dariusz

48                   MIKOŁAJCZAK Kazimierz

49                   NARLOCH Rafał

50                   OSSOWSKI Witold – Burmistrz Brus; Gmina Brusy

51                   PEEK Arkadiusz

52                   PENK Andrzej

53                   PIANKOWSKI Maciej

54                   PIANKOWSKI Michał

55                   PIASKOWSKA Aneta

56                   PICK Marian – Wójt Gminy Stara Kiszewa; Gmina Stara Kiszewa

57                   PIECHOWSKI Grzegorz – Wójt Gminy Kościerzyna; Gmina Kościerzyna

58                   POBŁOCKI Leszek – Wójt Gminy Dziemiany; Gmina Dziemiany

59                   POLLAK Andrzej – Gminy Nowa Karczma; Gmina Nowa Karczma

60                   Polska Ryba Sp. z o. o.

61                   PZW koło Chojnice -Wiesław Kłosowski

62                   ROGALA Adam

63                   RUDNIK Monika

64                   RYDYGIER Barbara

65                   Seko S.A. – Kazimierz Kustra

66                   SIKORSKI Janusz

67                   SŁOMIŃSKI Jerzy Paweł

68                   SOSIŃSKI Andrzej

69                   SOSIŃSKI Tomasz

70                   STANKE Zbigniew Józef

71                   STANKE Mirosław

72                   STOLTMANN Antoni

73                   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sandry Brdy”

74                   Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska    “RYB -EKO” Radosław Król

75                   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i Okolic- Andrzej Knitter

76                   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej “Konar” – Krzysztof Tyborski

77                   Stowarzyszenie Przyjaciół “Jedynki” z Czerska – Anita Pliszka

78                   SUMIONKA Gabriela

79                   SZCZEPAŃSKI Zbigniew – Wójt Gminy Chojnice; Gmina Chojnice

80                   SZCZYPIORSKA Ewa

81                   SZYCA Jan

82                   ŚCIĄŻKO Mariusz

83                   ŚWIONTEK-BRZEZIŃSKI Michał

84                   Transport Ciężarowy oraz Handel Drewnem – Beata Zblewska

85                   TRZYŃSKI Stanisław

86                   WARSIŃSKI Jacek – Wójt Gminy Konarzyny; Gmina Konarzyny

87                   WERA – MALATYŃSKA Grażyna

88                   WIERZCHOWSKA Jadwiga

89                   WINIECKA Grażyna

90                   WINIECKI Tomasz

91                   ZABROCKI Krzysztof

92                   Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze-Mylof Sp. z o.o.

93                   Zakłady Rybackie “Wdzydze” Sp. z.o.o

94                   ZIEMIŃSKI Zbigniew