CZŁONKOSTWO

Członkowie dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających ,
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską,
  • osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka samorządu terytorialnego których organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje również w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub prowadząca działalność poza obszarem działania Stowarzyszenia spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która będzie:

  • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, w tworzeniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz innych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • wspierać materialnie,
  • przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek.


UWAGA nr konta bankowego uległ zmianie.

Numer konta bankowego Stowarzyszenia 63 2030 0045 1110 0000 0205 7990


Do pobrania:


Członkowie Stowarzyszenia

1 ASTACUS Hodowla Raków Polskich S.C.
2 ASZYK Jadwiga
3 BRUDNOCH Ireneusz Wincenty
4 BRUNKA Andrzej
5 BRUNKE Roman
Wójt Gminy Karsin
6 CIEMIŃSKI Dariusz
7 CIERZAN Stanisław
8 CYBULSKI Zbigniew
9 DOMOZYCH Jacek
10 EBERTOWSKI Mirosław
Wójt Gminy Lipusz
11 EBERTOWSKI Robert
12 Europejskie Stowarzyszenie “POMERANIA” – Kuffel Bogdan
13 EVRAFISH Sp. z o.o.
14 FRYMARK Robert
15 GIERSZEWSKI Krzysztof
16 GIERSZEWSKI Zbigniew
17 GLISZCZYŃSKI Jan
18 GOŁUŃSKI Henryk Jan
19 Gospodarstwo Rolno-Rybackie – Ryszard Olter
20 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.
21 GÓRAL Iwona
22 GRABOWSKA Karolina
23 HINC Andrzej
24 Hotel Niedźwiadek
Sp. z o.o.- Jankowski Jerzy
25 JAKUBOWSKI Jan
26 JANKOWSKI Marek
27 JANUSZEWSKI Radosław
Wójt Gminy Kęsowo
28 KLASA Marek
29 KLEINSCHMIDT Eugeniusz
30 KOCHANOWSKI Janusz
31 KONOŃCZUK Małgorzata
32 KONOŃCZUK Marek
33 KROPLEWSKI Karol
34 KUCHARSKI Ireneusz
Wójt Gminy Gostycyn
35 LAMKIEWICZ- CZECHOWSKA Mariola
36 LEMAŃCZYK Andrzej
Wójt Gminy Lipnica
37 LISSEWSKA Anna
38 LISZKA Anna
39 ŁONIEWSKI Sławomir
40 MAJEWSKA – KILKOWSKA Stefania
41 MATTHES Sebastian
42 MĘCZYKOWSKA Aleksandra
43 MĘCZYKOWSKI Dariusz
44 MIKOŁAJCZAK Kazimierz
45 NARLOCH Rafał
46 OSSOWSKI Witold
Burmistrz Brus
47 PEEK Arkadiusz
48 PENK Andrzej
49 PIANKOWSKI Maciej
50 PIANKOWSKI Michał
51 PICK Marian
Wójt Gminy Stara Kiszewa
52 PIECHOWSKI Grzegorz
Wójt Gminy Kościerzyna
53 POBŁOCKI Leszek
Wójt Gminy Dziemiany
54 POLLAK Andrzej
Wójt Gminy Nowa Karczma
55 PZW koło Chojnice -Wiesław Kłosowski
56 ROGALA Adam
57 ROPIŃSKA Bogumiła
Gmina Czersk
58 RUDNIK Monika
59 RYDYGIER Barbara
60 Seko S.A. –
Kazimierz Kustra
61 SIKORSKI Janusz
62 SŁOMIŃSKI Jerzy Paweł
63 SOSIŃSKI Andrzej
64 SOSIŃSKI Tomasz
65 STANKE
Zbigniew Józef
66 STANKE Mirosław
67 STOLTMANN Antoni
68 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sandry Brdy”
69 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i oklic- Andrzej Knitter
70 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej “Konar” – Krzysztof Tyborski
71 Stowarzyszenie Przyjaciół “Jedynki” z Czerska – Anita Pliszka
72 SUMIONKA Gabriela
73 SZCZEPAŃSKI Zbigniew Wójt Gminy Chojnice
74 SZCZYPIORSKA Ewa
75 SZYCA Jan
76 ŚCIĄŻKO Mariusz
77 ŚWIONTEK-BRZEZIŃSKI Michał
78 Transport Ciężarowy oraz Handel Drewnem – Beata Zblewska
79 TRZYŃSKI Stanisław
80 WARSIŃSKI Jacek
Wójt Gminy Konarzyny
81 WERA – MALATYŃSKA Grażyna
82 WIERZCHOWSKA Jadwiga
83 WINIECKA Grażyna
84 WINIECKI Tomasz
85 ZABROCKI Krzysztof
86 Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze-Mylof Sp. z o.o.
87 Zakłady Rybackie “Wdzydze” Sp. z.o.o
88 ZIEMIŃSKI Zbigniew