CZŁONKOSTWO

Członkowie dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających ,
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską,
  • osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka samorządu terytorialnego których organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje również w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub prowadząca działalność poza obszarem działania Stowarzyszenia spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która będzie:

  • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, w tworzeniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz innych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • wspierać materialnie,
  • przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek.


 

Numer konta bankowego Stowarzyszenia 80 8147 0002 0011 3159 2000 0020


 

Do pobrania:


 

Członkowie Stowarzyszenia

Lp. Nazwisko i Imię/ Nazwa
1 ASTACUS Hodowla Raków Polskich S.C.
2 ASZYK Jadwiga
3 ASZYK Przemysław
4 BORZYSZKOWSKI Tomasz
5 BRUDNOCH Ireneusz Wincenty
6 BRUNKA Andrzej
7 BRUNKE Roman
Wójt Gminy Karsin
8 Chojnicki Klub Żeglarski – Pestka Krzysztof
9 CIEMIŃSKI Dariusz
10 CIERZAN Stanisław
11 CYBULSKI Zbigniew
12 DOMOZYCH Jacek
13 EBERTOWSKI Mirosław
Wójt Gminy Lipusz
14 EBERTOWSKI Robert
15 Europejskie Stowarzyszenie “POMERANIA” – Kuffel Bogdan
16 EVRAFISH Sp. z o.o.
17 FRYMARK Robert
18 GIERSZEWSKI Krzysztof
Gmina Brusy
19 GIERSZEWSKI Zbigniew
20 GLISZCZYŃSKI Jan
21 GOŁUŃSKI Henryk Jan
22 Gospodarstwo Rolno-Rybackie – Ryszard Olter
23 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.
24 GÓRAL Iwona
25 GRABOWSKA Karolina
26 HINC Andrzej
27 Hotel Niedźwiadek
Sp. z o.o.- Jankowski Jerzy
28 JAKUBOWSKI Jan
29 JANKOWSKI Marek
30 JANUSZEWSKI Radosław
Wójt Gminy Kęsowo
JARZĘBSKI Krzysztof
Gmina Stara Kiszewa
31 KLASA Marek
32 KLAUZA Grzegorz
Gmina Czersk
33 KLEINSCHMIDT Eugeniusz
34 KLEPIN Jan
35 KOCHANOWSKI Janusz
36 KONOŃCZUK Małgorzata
37 KONOŃCZUK Marek
38 KUCHARSKI Ireneusz
Wójt Gminy Gostycyn
39 KROPLEWSKI Karol
40 LAMKIEWICZ- CZECHOWSKA Mariola
41 LANDOWSKA Natalia
42 LEMAŃCZYK Andrzej
Wójt Gminy Lipnica
43 LISSEWSKA Anna
44 LISZKA Anna
45 ŁONIEWSKI Sławomir
46 MAJEWSKA – KILKOWSKA Stefania
47 MATTHES Sebastian
48 MĘCZYKOWSKA Aleksandra
49 MĘCZYKOWSKI Dariusz
50 MIKOŁAJCZAK Kazimierz
51 NARLOCH Rafał
52 OSSOWSKI Witold
53 PEEK Arkadiusz
54 PENK Andrzej
55 PESTKA Krzysztof
Chojnicki Klub Żeglarski
56 PIANKOWSKI Maciej
57 PIANKOWSKI Michał
58 PIASKOWSKA Aneta
59 PIECHOWSKI Grzegorz
Wójt Gminy Kościerzyna
60 POBŁOCKI Leszek
Wójt Gminy Dziemiany
61 POLLAK Andrzej
Wójt Gminy Nowa Karczma
62 Polska Ryba Sp. z o. o.
63 PZW koło Chojnice -Wiesław Kłosowski
64 ROGALA Adam
65 RUDNIK Monika
66 RYDYGIER Barbara
67 Seko S.A. –
Kazimierz Kustra
68 SIKORSKI Janusz
69 SŁOMIŃSKI Jerzy Paweł
70 SOSIŃSKI Andrzej
71 SOSIŃSKI Tomasz
72 STANKE
Zbigniew Józef
73 STANKE Mirosław
74 STOLTMANN Antoni
75 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sandry Brdy”
76 Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kęsowa- Wiśnioch Beata
77 Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska    “RYB -EKO” – Radosław Król
78 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i oklic- Andrzej Knitter
79 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej “Konar” – Krzysztof Tyborski
80 Stowarzyszenie Przyjaciół “Jedynki” z Czerska – Anita Pliszka
81 SUMIONKA Gabriela
82 SZCZEPAŃSKI Zbigniew Wójt Gminy Chojnice
83 SZCZYPIORSKA Ewa
84 SZYCA Jan
85 ŚCIĄŻKO Mariusz
86 ŚWIONTEK-BRZEZIŃSKI Michał
87 Transport Ciężarowy oraz Handel Drewnem – Beata Zblewska
88 TRZYŃSKI Stanisław
89 WARSIŃSKI Jacek
Wójt Gminy Konarzyny
90 WERA – MALATYŃSKA Grażyna
91 WIERZCHOWSKA Jadwiga
92 WINIECKA Grażyna
93 WINIECKI Tomasz
94 ZABROCKI Krzysztof
95 Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze-Mylof Sp. z o.o.
96 Zakłady Rybackie “Wdzydze” Sp. z.o.o
97 ZIEMIŃSKI Zbigniew