DO POBRANIA

LOGO wszystkie

Dokumenty dostępne są również na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Klauzula RODO do wniosku o dofinansowanie

 • Oświadczenie – właściciela (i) lub współwłaściciela nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i właściciela – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 października 2018r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Dokumenty archiwalne – klauzula RODO do wniosku o dofinansowanie, ważne do 21 października 2018r.

 • Oświadczenie – właściciela (i) lub współwłaściciela nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i właściciela – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 czerwca 2018r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 16 kwietnia 2018r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji –  pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

Archiwalne dokumenty, ważne do 21 października 2018r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji –  pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 czerwca 2018r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 16 kwietnia 2018r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz

Klauzula RODO do wniosku o płatność

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Aktualne dokumenty, ważne do 21 października 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz

Dokumenty archiwalne – klauzula RODO do wniosku o płatność, ważne do 21 października 2018r.

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 czerwca 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 13 kwietnia 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” – pobierz

KRYTERIA I PROCEDURY WYBORU OPERACJI

 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania/zmiany kryteriów dla obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka “Mòrénka”- pobierz
 • Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka “Mòrénka”- pobierz
 • Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka “Mòrénka”- pobierz

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2015 – 2023

 • Lokalna Strategia Rozwoju 2015 – 2023  – pobierz

LOGOTYPY I PLIKI DO POBRANIA

 • Księga wizualizacji – pobierz
 • Logo LGR – pobierz
 • Logo MGMIŻŚ – pobierz
 • Logo PO RYBY 2014-2020 – pobierz
 • Znak Unia Europejska (wersja polska i angielska) – pobierz
 • Znak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (wersja polska i angielska) – pobierz
 • Znak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska) – pobierz
 • Przykładowe ułożenie logotypów – pobierz