DO POBRANIA

LOGO wszystkie

Dokumenty dostępne są również na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

KRYTERIA I PROCEDURY WYBORU OPERACJI

 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania/zmiany kryteriów dla obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka “Mòrénka”- pobierz
 • Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka “Mòrénka”- pobierz
 • Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka “Mòrénka”- pobierz

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2015 – 2023

 • Lokalna Strategia Rozwoju 2015 – 2023  – pobierz

KSIĘGA WIZUALIZACJI