DO POBRANIA

LOGO wszystkie

Dokumenty dostępne są również na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  1. WNIOSEK  O DOFINANSOWANIE na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
  2. + INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
  3. BIZNES PLAN uproszczony
  4. UMOWA O DOFINANSOWANIE
  5. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
  6. + INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
  7. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
  8. PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
  9. KSIĘGA WIZUALIZACJI