DO POBRANIA

WNIOSEK  O DOFINANSOWANIE na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. + INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

BIZNES PLAN uproszczony

BIZNES PLAN szczegółowy

UMOWA O DOFINANSOWANIE 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ + INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

KSIĘGA WIZUALIZACJI

LOGO wszystkie