Działalność LGR „Mòrénka” – podsumowanie i perspektywy na przyszłość.
Sierpień 5, 2015

Tytuł konferencji: Działalność LGR „Mòrénka” – podsumowanie i perspektywy na przyszłość.

Termin konferencji: 11 grudzień 2012r, godz.10:00

Miejsce konferencji: Centrum Edykacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a, 89-620 Chojnice

Główne punkty programu:

  • Prezentacja działalności LGR „Mòrénka” w 2012 roku i kierunki na przyszłość – Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGR „Mòrénka”
  • Przykłady inwestycji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 na obszarze działania LGR „Mòrénka”
  • Omówienie wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie pomorskim, działalność Lokalnych Grup Rybackich – Justyna Durzyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
  • Lokalne Grupy Rybackiej w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020 – Justyna Durzyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
  • Walory przyrodniczo krajobrazowe obszaru działania LGR „Mòrénka”   – dr hab. prof. Ludwik Lipnicki
  • Kierunki rozwoju turystyki na obszarze działania LGR „Mòrénka” – Jacek Zdrojewski