Działalność LGR „Mòrénka” – podsumowanie i perspektywy na przyszłość.
Sierpień 5, 2015

Tytuł konferencji: Działalność LGR „Mòrénka” – podsumowanie i perspektywy na przyszłość.

Termin konferencji: 20 grudzień 2011r, godz.10:00

Miejsce konferencji: Centrum Edykacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a, 89-620 Chojnice

Główne punkty programu:

  • Przedstawienie działalności LGR „Mòrénka” w 2011 roku i plany na rok 2012 – Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGR „Mòrénka”
  • Tworzenie infrastruktury współpracy i warunków do lokalnej aktywności na obszarze działania LGR Mòrénka – założenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – Ryszard Zarudzki
  • Rekomendacje dla działalności LGR „Mòrénka” realizacji LSROR na obszarze LGR – Justyna Durzyńska – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskie
  • Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Grupy Działania w nowym okresie programowania – Ryszard Kamiński – Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
  • Możliwości wsparcia w ramach osi 4. PO RYBY – Adam Futymski – Farnet – Europejska Siec Obszarów Rybackich