USŁUGI

Celem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej nt. pozyskiwania środków unijnych w województwie pomorskim w latach 2014-2020.

Do zadań LPI należy:

 • Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa,     a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta;
 • Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
 • Informowanie na etapie przygotowania wniosku oraz na etapie realizacji i rozliczania projektów;
 • Gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa;
 • Organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
 • Prowadzenie klienta;
 • Udział Specjalistów ds. FE w charakterze prelegenta podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inną komórkę organizacyjną/ instytucję, w tym uczelnię wyższą;
 • Organizacja stoiska i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach itp.
 • Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • Udział ze stoiskiem na imprezach plenerowych.