HARMONOGRAM

LOGO wszystkie

Pierwsze nabory ogłoszone przez stowarzyszenie dotyczyć będą podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, planowany termin wrzesień/październik 2017r.

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Harmonogram do pobrania

Termin: II KWARTAŁ 2017

  • 1.2.1. – Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru –                                  2 000 000,00 zł
  • 2.1.1. – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 190 000,00 zł
  • 2.2.1. – Wykorzystywanie i wspieranie atutów środowiska – 1 520 000,00 zł
  • 2.3.1. – Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 325 000,00 zł

Termin: I KWARTAŁ 2018

  • 1.1.1. – Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich – 693 830,00 zł
  • 1.1.2. – Wspieranie różnicowania działalności rybackiej – 1 000 000,00 zł
  • 1.2.1. – Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru –                                  2 500 000,00 zł
  • 2.2.1. – Wykorzystywanie i wspieranie atutów środowiska – 300 000,00 zł

Termin: I KWARTAŁ 2019

  • 2.1.1. – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 750 000,00 zł
  • 2.2.1. – Wykorzystywanie i wspieranie atutów środowiska – 460 000, 00 zł

LOGO wszystkie