HARMONOGRAM

Pierwsze nabory ogłoszone przez stowarzyszenie dotyczyć będą podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, planowany termin wrzesień/październik 2017r.

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok 
naboru
półrocze
fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
EFMR
2017 I – 1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich – 90 000,00 EURO

– 1.1.2. Wspieranie różnicowania działalności rybackiej – 190 000,00 EURO

– 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny obszaru – 90 000,00 EURO

– 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny obszaru – 700 000,00 EURO

– 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 250 000,00 EURO

– 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska – 400 000,00zł

– 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 70 000,00 EURO

II
2018 I – 1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich – 30 000,00 EURO

– 1.1.2. Wspieranie różnicowania działalności rybackiej – 100 000,00 EURO

– 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny obszaru – 40 000,00 EURO

– 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny obszaru – 250 000,00 EURO

II
2019 I – 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 375 000,00 EURO

– 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska – 295 957 500,00  EURO

– 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 42 500,00 EURO

II

LOGO wszystkie