Jeziora między Brdą a Wdą – człowiek i środowisko
Sierpień 5, 2015

Tytuł konferencji: Jeziora między Brdą a Wdą – człowiek i środowisko

Termin konferencji: 24 maja 2013r. godz. 10:00

Miejsce konferencji: Chojnicki Klub Żeglarski, ul. Rybacka 1, 89-606 Charzykowy

Główne punkty programu:

 • Uroczyste podpisanie umów z beneficjentami LGR „Mòrénka”, w ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013 – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Działalność Lokalnych Grup Rybackich na terenie Województwa Pomorskiego– Justyna Durzyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 • Inwestycje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Zależnych od Rybactwa dla LGR „Mòrénka” dotyczące promocji jezior Pomorza- Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGR „Mòrénka”
 • Idea i założenia obchodów „Roku Jezior Pomorza” w województwie pomorskim– Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 • Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie UNESCO marką promocyjną obszaru– Janusz Kochanowski – Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • Badania Jeziora Charzykowskiego w ramach międzynarodowego program EULAKES – dr Barbara Nowicka – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Panel dyskusyjny „Walory przyrodnicze oraz szanse i zagrożenia jezior w dorzeczu Brdy i Wdy”:
 • Hanna Dzikowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Janusz Kochanowski – Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • Remigiusz Popielarz – Dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Andrzej Penk – Kierownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
 • Mariusz Grzempa – Kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Probiotyki jako jedna z metod rekultywacji jezior– Marek Brunka – Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Pawłowie
 • Gospodarka Rybacka na jeziorach obszaru działania LGR „Mòrénka” – Andrzej Sosiński – Prezes Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach
 • Historia i tradycje żeglarstwa na Jeziorze Charzykowskim– Krzysztof Pestka – Komandor Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.