KADRY I PŁACE

CELEM KURSU jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych.

PROGRAM KURSU obejmuje następujące zagadnienia:

  • Prawo pracy,
  • Nowe zasady ubezpieczeń społecznych,
  • Płace,
  • program Symfonia Kadry i Płace,
  • Program Płatnik.

Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE 58 godzin dydaktycznych. Kurs byłby przeprowadzony w ciągu 8 dni (4 zjazdy – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU  wynosi 1000 zł brutto od osoby.

POZNAJ WYKŁADOWCÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

Pobierz formularz zgłoszeniowy:  DOC /  PDF