KASJER WALUTOWO – ZŁOTOWY

CEL: ABSOLWENCI uzyskują umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kasjera walutowego i złotowego w kantorach wymiany walut. Ponadto na kurs zapraszamy osoby zamierzające podjąć pracę w: bankach, biurach podróży i innych instytucjach.

 PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

Stanowisko kasowe

 • Ustawa Prawo Dewizowe z dnia 27.07.2002 r. , Rozdział 4 Działalność kantorowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.09.2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 31.08.1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych
 • Zarządzenie Prezesa NBP nr 31/2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP
 • Odpowiedzialność prawna za fałszowanie pieniędzy
 • Zarządzenie Prezesa NBP nr 19/2007 w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania i pakowania znaków pieniężnych

Cechy banknotów i monet

 • BANKNOTY: papier banknotowy, dwustronny druk, oznaczenie nominału, zabezpieczenia, nazwa emitenta, data emisji, numer i seria, podpisy za emitenta
 • MOTETY: data bicia, nominał, nazwa państwa

Techniki drukarskie używane w produkcji banknotów

 • druk stalorytniczy
 • druk typograficzny
 • druk offsetowy
 • irys
 • relief

Zabezpieczenia banknotów

 • w papierze
 • w druku
 • utajone

Zabezpieczenia monet

Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych

 • ćwiczenia praktyczne.

Fałszerstwa znaków pieniężnych

 • rodzaje fałszerstw banknotów i monet
 • zasady postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów

Test końcowy

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE 12 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 2 dni – 1 weekend (sobota i niedziela), po 6 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 14.00.

KOSZT KURSU WYNOSI 600 zł brutto od osoby.

 

POZNAJ WYKŁADOWCĘ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA

Pobierz formularz zgłoszeniowy:  DOC /  PDF