Kierunek PROMOCJA!
Sierpień 5, 2015

Tytuł konferencji: Kierunek PROMOCJA!

Termin konferencji: 12 grudzień 2013r, godz.10:00

Miejsce konferencji: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 27A, 89-650 Czersk

Główne punkty programu:

  • Działalność LGR „Mòrénka” w 2013 roku i plany na przyszłość – Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGR „Mòrénka”
  • Nabory wniosków za pośrednictwem LGR „Mòrénka” – podsumowanie konkursów w okresie od 2011 do 2013 roku– Jan Gliszczyński – Przewodniczący Komitetu LGR „Mòrénka”
  • Wręczenie wyróżnień za najciekawsze projekty zrealizowane w ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013 na terenie LGR „Mòrénka”
  • Uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjno-promocyjnej dotyczące działalności obszaru LGR „Mòrénka” w Czersku
  • Współpraca LGR „Mòrénka” i LGR Pojezierze Krajeńskie – dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość– Mieczysław Rapta – Prezes LGR Pojezierze Krajeńskie
  • Prezentacja wyników badań dotyczących gospodarki rybackiej na obszarze LGR „Mòrénka”– Adam Futymski – przedstawiciel FARNET
  • Lokalne Grupy Rybackie w nowym okresie programowania– Justyna Durzyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Region w sieci – marketing internetowy w regionu– Jarosław Marciuk – właściciel firmy Inspiros Consulting Group
  • Działalność Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kontekście obszaru LGR „Mòrénka”– Łukasz Magrian – z-ca dyrektora biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli branży turystycznej w regionie pt. Jak promować region.