Kierunki rozwoju turystyki na obszarach działalności LGR „Borowiacka Rybka” oraz LGR „Mòrénka”
Sierpień 5, 2015

Tytuł konferencji: Kierunki rozwoju turystyki na obszarach działalności LGR „Borowiacka Rybka” oraz LGR „Mòrénka”

Termin konferencji: 2-3 października 2012r., godz. 10:00

Miejsce konferencji: HOTEL GOŁUŃ -Gołuń k/Wdzydz Kiszewskich 83-406 Wąglikowice

Główne punkty programu:

DZIEŃ PIERWSZY

 • przejazd statkiem do Muzeum –Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach -Jarmark Wdzydzki jako markowy produkt turystyczny
 • Kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim –Marta Chełkowska -Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Realizacja osi   4 Programu Operacyjnego   RYBY 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim, z uwzględnieniem obszaru LGR „Borowiacka Rybka”-przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich     Biura     Inicjatyw     Rybackich     Leader Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Potencjał i możliwości, a stan obecny rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich- dr Katarzyna Mysiak -Akademia Morska w Gdyni
 • Obszary chronione-szanse i zagrożenia dla oferty turystycznej na przykładzie Zaborskiego   Parku   Krajobrazowego- Mariusz   Grzempa – Kierownik   Zaborskiego   Parku Krajobrazowego
 • Wyzwania i możliwości rozwoju turystyki wiejskiej z perspektywy Lokalnej Organizacji Turystycznej –Andrzej Penk -Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Serce Kaszub
 • Turystyka wiejska na przykładzie wsi tematycznych w Borach Tucholskich –Magdalena Kurpinowicz –Starostwo Powiatowe w Tucholi

DZIEŃ DRUGI:

 • Strategia rozwoju turystyki dla obszaru LGR „Mòrénka” – postęp prac, omówienie założeń – Jacek Zdrojewski -VISION Management & Consulting sp. z o.o.
 • Panele dyskusyjne:
 1. Zasoby Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie jako podstawa do kreowania marki promocyjnej regionu – Janusz Kochanowski Park Narodowy Bory Tucholskie
 2. Turystyka rowerowa i kajakowa, infrastruktura i potencjał obszaru – Jacek Zdrojewski -VISION Management & Consulting sp. z o.o.

III. Żeglarstwo jako marka promocyjna regionu – Krzysztof Pestka –Chojnicki Klub Żeglarski

 1. Wędkarstwo – Arkadiusz Nicpoń Polski Związek Wędkarski w Bydgoszczy