Konferencja podsumowująca działalność 2009-2015
Sierpień 5, 2015

Konferencja podsumowująca działalność LGR Morenka pn. „Lokalna Strategia Rozwoju LGR Mòrénka – gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”

Konferencja odbyła się 16 czerwca 2015r. w Chojnicach. W programie konferencji m.in.

  • Omówienie działalności Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska
    Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w latach 2009-2015
  • Lokalna Strategia Rozwoju jako główny wyznacznik działalności LGR Mòrénka
  • Jak i dlaczego wybierano projekty w ramach PO RYBY 2007-2013 w LGR Mòrénka
  • Od pomysły do realizacji – prezentacja projektów zrealizowanych przez beneficjentów PO RYBY 2007-2013 na obszarze działania LGR Mòrénka
  • Czego oczekiwaliśmy, a co udało się zrobić – panel dyskusyjny
  • Wręczenie wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
  • Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 szansą dla rozwoju regionu