KONKURSY

Jednym z najważniejszych elementów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich były nabory wniosków prowadzone przez LGR, wybór projektów oraz realizacja projektów przez beneficjentów programu. Na ten cel w latach 2007-2014 przeznaczone zostało ponad 28 mln zł.
Od 2011 roku ogłoszono łącznie 34 konkursy o przyznanie dotacji za pośrednictwem LGR. W ramach konkursów do LGR złożono łącznie 488 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 82 348 698,93 zł
Całkowita wartość wnioskowanych inwestycji, które LGR wynosiła blisko 140 mln zł
Łączna wartość złożonych wniosków bezwzględnie świadczy o olbrzymich możliwościach mieszkańców obszaru oraz kontynuacji realizowanych.

I NABÓR WNIOSKÓW – 1 sierpnia 2011 r. – 31 września 2011 r.
W ramach I naboru wniosków złożonych zostało 69 wniosków, w tym:
• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 22 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 5 566 959,23zł,
Sektor publiczny: 14 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 2 536 843,09zł.
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
Sektor społeczno-gospodarczy: 5 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 906 467,01zł.
• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 17 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 2 367 866,60zł
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
Sektor społeczno-gospodarczy: 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 2 536 843,09zł.
Sektor publiczny: 2 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 340 917,31zł.

II NABÓR WNIOSKÓW – 16 listopada 2011r. – 16 grudnia 2011 r.
W ramach II naboru wniosków złożonych zostało 11 wniosków, w tym:
• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
Sektor publiczny: 2 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 166 958,93zł.

• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
Sektor publiczny: 9 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 915 308,38zł.

III NABÓR WNIOSKÓW – 1 luty 2012 r. – 30 marca 2012 r.
W ramach III naboru wniosków złożonych zostało 141 wniosków, w tym:
• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 40 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 11 141 840,54zł,
Sektor publiczny: 17 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 8 512 672,94zł.
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
Sektor społeczno-gospodarczy: 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 957 566,57zł.
• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 66 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 10 604 976,59zł
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
Sektor społeczno-gospodarczy: 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 377 072,50zł.
Sektor publiczny: 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 43 707,00zł.

IV NABÓR WNIOSKÓW – 6 sierpnia 2012 r. – 28 września 2012 r.
W ramach IV naboru wniosków złożonych zostało 114 wniosków, w tym:
• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 27 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 4 189 871,87zł,
Sektor publiczny: 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 2 958 465,39zł
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
Sektor społeczno-gospodarczy: 7 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 378 665,60zł.
• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 65 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 8 313 086,45zł
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
Sektor społeczno-gospodarczy: 5 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 590 789,77zł.
Sektor publiczny: 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 59 366,59zł.

V NABÓR WNIOSKÓW – 12 sierpnia 2013 r. – 20 września 2013r.
W ramach V naboru wniosków złożonych zostało 130 wniosków, w tym:
• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 30 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 2 394 630,69zł,
Sektor publiczny: 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 243 649,19zł.
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
Sektor społeczno-gospodarczy: 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 100 398,63zł.
• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 74 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 6 897 597,68zł.
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
Sektor społeczno-gospodarczy: 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 143 105,90zł.
Sektor publiczny: 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 4 260,20zł.

VI NABÓR WNIOSKÓW – 27 stycznia 2014r. – 28 lutego 2014r.
W ramach VI naboru ogłoszonego złożonych zostało 6 wniosków, w tym:
• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
Sektor publiczny: 4 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 88 689,07zł
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
Sektor społeczno-gospodarczy: 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę.147 272,05zł

VII NABÓR WNIOSKÓW – 22 kwietnia 2014r. – 23 maja 2014r.
W ramach VII naboru złożonych zostało 12 wniosków, w tym:
• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 81 602,39zł
Sektor publiczny: 4 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 58 886,75zł
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
Sektor społeczno-gospodarczy: 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 50 000,00zł.
• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
Sektor społeczno-gospodarczy: 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 116 421,50zł
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
Sektor społeczno-gospodarczy: 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę.50 000,00zł
Sektor publiczny: 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę.50 000,00zł