Lokalna Strategia – jeden pomysł tysiące inicjatyw na obszarze LGR Mòrénka – konferencja podsumowująca działalność w 2014 roku
Sierpień 5, 2015

Tytuł konferencji: Lokalna Strategia – jeden pomysł tysiące inicjatyw na obszarze LGR Mòrénka – konferencja podsumowująca działalność w 2014 roku

Termin konferencji: 12 grudzień 2014r, godz.09:30

Miejsce konferencji: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „POMERANIA”, ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice

Główne punkty programu:

I BLOK TEMATYCZNY: Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim

  • Umowa Partnerstwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • -Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla przedsiębiorstw – Inicjatywa JEREMIE– Martyna Sawicka – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

II BLOK TEMATYCZNY: LGR Mòrénka – nasz pomysł na rozwój regionu

  • Działalność LGR Mòrénka w 2014 roku- Adam Rogala – Dyrektor biura Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
  • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczeństwo na przykładzie inwestycji zrealizowanych za pośrednictwem LGR Mòrénka – Jan Gliszczyński – Przewodniczący Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
  • Jeden pomysł – tysiące inicjatyw – perspektywa działalności LGR na przyszłość– Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”