Między Brdą a Wdą – kolebka Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie. W zgodzie pomiędzy ochroną krajobrazu a gospodarką człowieka.
Sierpień 5, 2015

Tytuł konferencji: Między Brdą a Wdą – kolebka Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie. W zgodzie pomiędzy ochroną krajobrazu a gospodarką człowieka.

Termin konferencji: 29 maja 2014 roku, godzina 10:00

Miejsce konferencji: Prywatna Klinika Rehabilitacyjna, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, Krojanty k. Chojnic, 89-620 Chojnice

Główne punkty programu:

  • Rola samorządu województwa w planowaniu gospodarki przestrzennej na terenie Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie – Feliks Pankau – Zastępca Dyrektora Departamentu Ds. Rozwoju Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • Przyroda i krajobraz Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie – Andrzej Nienartowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Rezerwat Biosfery UNESCO marką promocyjną Borów Tucholskich? Potencjał a wykorzystanie – dr Mieczysław Kunc – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Możliwości ochrony krajobrazu kulturowego poprzez wykorzystanie tradycyjnych wzorców we współczesnej architekturze – przykład ziemi – architekt Jan Sabiniarz
  • Obce gatunki inwazyjne roślin zagrożeniem dla różnorodności biologicznej- Magdalena Kochanowska – Park Narodowy Bory Tucholskie
  • Estetyzacja Infrastruktury Turystycznej w Krainie między Brdą a Wdą – dr hab. Remigiusz Grochal i mgr Urszula Lipska – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli parków krajobrazowych z obszaru LGR Mòrénka pt. Parki krajobrazowe na straży wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz krajobrazowych. Rola w kształtowaniu budownictwa?
  • Prezentacja rewitalizacji zabytkowego parku w Krojantach i przywrócenie jezior krojanckich jako przykład inwestycji zrealizowanej za pośrednictwem LGR Mòrénka ze środków osi 4 PO RYBY 2007-2013– Grażyna i Tomasz Winieccy.