Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie
Sierpień 10, 2015

Obrazuje historię polskiego kolejnictwa. Skansen posiada 81 egzemplarzy starych lokomotyw, wagony, urządzenia torowe i przelotową halę na cztery parowozy (ostatni z istniejących PU29-03 z 1931 r., jedyny zachowany Twl-90 z 1919 r.). W pomieszczeniach muzeum oglądać można niespotykane już narzędzia, maszyny, elementy starych mechanizmów uzupełnione zbiorami dokumentów, pamiątek i modeli. W muzeum stoją nie tylko maszyny parowe, ale także spalinowe i elektryczne. Można tu zobaczyć m.in. wagon używany w trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej do lat 70., który przed wojną jeździł w Berlinie. Do lokomotyw i wagonów można wejść.