O NAS

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” z siedzibą w Charzykowach powstało na początku 2009 roku jako partnerstwo trójsektorowe. Obecnie zrzeszamy 85 członków – partnerów wywodzących się z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Jesteśmy jedną z siedmiu lokalnych grup rybackich w województwie pomorskim. Wdrażaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Obecnie wdrażamy LSROR w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014 – 2020”

LGR „Mòrénka” swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin: Brusy, Gostycyn, Chojnice, Czersk, Dziemiany, Karsin, Kęsowo, Konarzyny, Kościerzyna, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Morenka-administracyjna 3