PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI FIRMY

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI FIRMY Z  WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

CELEM KURSU jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy, z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

KURS PRZEZNACZONY JEST  dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy w księgowości firmy.
PROGRAM KURSU obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Pojęcia wstępne z rachunkowości etyka zawodu,
 • Charakterystyka aktywów i pasywów,
 • Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans,
 • Księgi rachunkowe,
 • Dokumenty księgowe,
 • Metody poprawiania błędów księgowych,
 • Ewidencja operacji bilansowych,
 • Ewidencja operacji wynikowych,
 • Ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej, finansowej,
 • Ewidencja operacji nadzwyczajnych,
 • Ewidencja ustalenia wyniku finansowego,
 • Przykład całościowy,
 • Rachunkowość małych firm,
 • Zastosowanie informatyki w księgowości firmy – Symfonia Księgowość i Finanse,
 • Zastosowanie informatyki w księgowości firmy – Symfonia Mała Księgowość.

KURS REALIZOWANY JEST  w łącznym wymiarze 134  godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia. Kurs byłby przeprowadzony w ciągu 18 dni (9 zjazdów – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU wynosi 1600 zł brutto od osoby.

 

POZNAJ WYKŁADOWCĘ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA

 Pobierz formularz zgłoszeniowy:  DOC /  PDF