PUBLIKACJE

Atlas turystyczny “Między Brdą a Wdą”Morenka okladka 2016

Atlas turystyczny służyć ma przede wszystkim za dokładną i poręczną mapę obszaru działania LGR „Mòrénka”. Oznaczone są w nim szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki dydaktyczne, restauracje, kąpieliska itd. Atlas, również zawiera część opisową w której zawarte są m.in. informacje o kulturze, atrakcjach turystycznych oraz omówione są ścieżki dydaktyczne, szlaki piesze, rowerowe oraz wodne. Podczas wielu targach turystycznych na których mieliśmy okazję być, cieszył się największą popularnością.

OFERTA ZAKUPU

Formularz zamówienia

Zobacz atlas/pobierz


Album „Między Brdą a Wdą. Człowiek i środowisko”.

W 2012 roku Stowarzyszenie wydało album „Między Brdą a Wdą. Człowiek i środowisko”. To zbiór wspaniałych fotografii niezwykłych miejsc na Kaszubach i poezji Ludwika Lipnickiego. Album promuje region podczas różnych imprez, tak by zachęcić turystów do odwiedzania Kaszub.

Zobacz album/pobierz

Album


Program Aktywizacji Turystyki na obszarze LGR Mòrénka na lata 2013-2020

Opracowanie jest dokumentem strategicznym o charakterze programu operacyjnego rozwoju turystyki dla obszaru 11 gmin z obszaru LGR „Mòrénka”. Dokument został opracowany w 2012 roku. Celem opracowania dokumentu jest zidentyfikowanie kluczowych elemantów potencjału turystycznego i marki turystycznej obszaru oraz wskazanie kierunków rozwoju w perspektywie kilku następnych lat. Program składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • części analitycznej, określającej uwarunkowania rozwoju turystyki i potencjał turystyczny obszaru,
  • rekomendacji i wniosków oraz priorytetów działań w perspektywie 2013+.

Gospodarka Rybacka Między Brdą a Wda. Potencjał, Perspektywa i Historia

Publikacja powstała w 2013, składa się z dwóch odmiennych części:

  • Potencjał sektora rybackiego na obszarze działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w opracowaniu Adama Futymskiego.

Na zdjęciu Adam Futymski prezentujący swoje badania na konferencji podsumowującej działalność LGR „Mòrénka” w Czersku 12 grudnia 2013r. Bardzo istotnym elementem przeprowadzonego badania było określenie potencjału rybackiego na obszarze działania LGR. Wyniki badań pozwalają optymistycznie patrzeć na przyszłość pod kątem możliwości finansowania LGR w ramach nowego okresu programowania ze środków unijnych.

  • “Dzieje i tradycje rybołówstwa w południowej i środkowej części Kaszub (Od jezior charzykowskich po jeziora wdzydzkie) w opracowaniu dr Mariana Frydy.

Przygotowane opracowanie daje pełen obraz historii rybactwa na obszarze LGR Mòrénka. Jak się okazuje kluczowe znaczenie ukształtowaniu obecnego stanu w branży rybackiej miało funkcjonowanie państwowych gospodarstw rybackich m.in. w Charzykowach czy Mylofie.


Mapa turystyczna, baza noclegowa

Wydaliśmy również rozkładaną mapę turystyczną obszaru LGR „Mòrénka”, oraz rozkładaną bazę noclegową i restauracyjną.