Ratusz Miejski w Chojnicach
Sierpień 5, 2015

Ratusz Miejski w Chojnicach zwany również neogotyckim sercem miasta. Jest on trzecim ratuszem w historii miasta. Obecny gmach wzniesiono według projektu berlińskich architektów. Został usytuowany na wysokich suterenach. Całą część środkową obejmował balkon z ozdobną balustradą, wsparty na konsolach w kształcie rzeźbionych głów. Takie same głowy podpierają wykusz na wysokości drugiego piętra. W nadokiennikach i płaskorzeźbach międzyokiennych umieszczono płaskorzeźby przedstawiające emblematy rzemiosła i handlu.

Istotna rolę pełnią także powtarzające się motywy sów i pszczół, symbolizujące mądrość i pracowitość. Natomiast ścianę frontową zdobią herby Chojnic, Polski i Pomorza, a także miejscowości: Człuchowa, Czarnego, Debrzna i Białego Boru. Interesujący jest również wystrój sali posiedzeń Rady Miasta, w którym uwagę należy zwrócić na modernistyczne detale. W oknach witraże przedstawiające cnoty i powinności samorządowej władzy wobec obywateli. Należą do nich sprawiedliwość, mądrość i miłosierdzie. Ciekawostką jest to, że żyrandole i boazeria są od początku zbudowania siedziby. W holu budynku wiszą dwie tablice pamiątkowe: jedna upamiętnia pierwszego burmistrza po odzyskaniu niepodległości dr. Alojzego Sobierajczyka, a druga stanowi replikę tablicy Józefa Piłsudskiego z 1934 roku.