Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 28 i 30 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z funduszy europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące warunków i zasad otrzymania dotacji na podwyższenie kwalifikacji zawodowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez:

  • udział w certyfikowanych kursach zawodowych, językowych i komputerowych;
  • udział w stażach umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego;
  • udział w szkoleniach i kursach dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Spotkania dedykowane są dla osób w wieku aktywności zawodowej w tym dla  pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin i miejsce spotkań:

  • 28 czerwca 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie  ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna , Sala Obrad – parter;
  • 30 czerwca 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, Chojnice ul. Wysoka 3, pok. nr 16a.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Kościerzynie:

  1. Formularz zgłoszeniowy_SI_Kwalifikacje_Kościerzyna_28.06.2017
  2. Program spotkania_SI_Kwalifikacje_ Kościerzyna_28.06.2017

Spotkanie w Chojnicach:

  1. Formularz zgłoszeniowy_SI_Kwalifikacje_ Chojnice_30.06.2017
  2. Program spotkania_SI_Kwalifikacje_Chojnice _30.06.2017