WŁADZE

Walne Zebranie Członków – 98 członków

Zarząd

 1. Grażyna Wera – Malatyńska – Prezes
 2. Robert Ebertowski – Vice Prezes
 3. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz
 4. Andrzej Hinc – Członek Zarządu
 5. Andrzej Penk – Członek Zarządu
 6. Zbigniew Stanke – Członek Zarządu
 7. Stanisław Trzyński – Członek Zarządu

Komitet

 1. Krzysztof Pestka – przedstawiciel sektora społecznego – Przewodniczący Komitetu
 2. Andrzej Pollakprzedstawiciel sektora publicznego – Vice Przewodniczący Komitetu
 3. Anna Lissewska przedstawiciel sektora gospodarczego – Sekretarz Komitetu
 4. Dariusz Ciemiński przedstawiciel sektora gospodarczego
 5. Mirosław Ebertowski  – przedstawiciel sektora publicznego
 6. Jan Jakubowskiprzedstawiciel sektora gospodarczego
 7. Bogumiła Ropińska przedstawiciel sektora publicznego
 8. Andrzej Knitterprzedstawiciel sektora społecznego
 9. Ireneusz Kucharskiprzedstawiciel sektora publicznego
 10. Karol Kroplewskiprzedstawiciel sektora gospodarczego
 11. Andrzej Lemańczyk przedstawiciel sektora publicznego
 12. Kazimierz Mikołajczakprzedstawiciel sektora społecznego
 13. Ryszard Olterprzedstawiciel sektora gospodarczego
 14. Krzysztof Gierszewski – przedstawiciel sektora publicznego
 15. Michał Piankowskiprzedstawiciel sektora gospodarczego
 16. Anita Pliszkaprzedstawiciel sektora społecznego
 17. Jerzy Słomińskiprzedstawiciel sektora gospodarczego
 18. Andrzej Sosińskiprzedstawiciel sektora gospodarczego
 19. Tomasz Sosińskiprzedstawiciel sektora gospodarczego
 20. Zbigniew Szczepańskiprzedstawiciel sektora publicznego
 21. Beata Wiśnioch – przedstawiciel sektora społecznego
 22. Mariusz Ściążkoprzedstawiciel sektora gospodarczego
 23. Grzegorz Świtała przedstawiciel sektora publicznego
 24. Krzysztof Tyborski  – przedstawiciel sektora społecznego
 25. Jadwiga Wierzchowskaprzedstawiciel sektora gospodarczego
 26. Natalia Landowska – przedstawiciel sektora społecznego
 27. Zbigniew Ziemińskiprzedstawiciel sektora gospodarczego

Komisja Rewizyjna

 1. Grażyna Winiecka – Przewodnicząca
 2. Eugeniusz Kleinschmidt – Vice Przewodniczący
 3. Rafał Narloch – Członek