Wyniki rekrutacji trzeciego naboru – projekt “Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”
Październik 10, 2017
WDZ_logo_1

loga razem EFS

Lista osób zrekrutowanych do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie” –

wyniki rekrutacji trzeciego naboru według sumy uzyskanych punktów.

Chojnice 10.10.2017r.

WYNIKI REKRUTACJI III jpg

loga partnerów EFS