XII spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café
Listopad 8, 2018
europa1

XII spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café – podsumowanie

12 września br.. w hotelu „Zappio” w Gdańsku odbyło się XII spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café.

Europa Cafe to organizowane od ponad 5 lat, dwukrotnie w ciągu roku spotkania organizacji pozarządowych zainteresowanych sprawami związanymi z Unią Europejską. Pierwsze wystąpienie przeprowadził Marek Olechnowicz z Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych przedstawiając doświadczenia związane z współpracą rady jak również samych organizacji z samorządem województwa pomorskiego. Na spotkaniu w Gdańsku dyskutowano o propozycji nowego instrumentu finansowego dla NGO dot. wartości europejskich, którą przedstawiła Monika Łagodzińska poznańskiej Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA. W połączeniu internetowym wystąpił Jan Lichota. Rozmawiano o wizytach studialnych organizacji pozarządowych do instytucji UE w Brukseli oraz działaniach miasta Bruksela na rzecz wspierania organizacji pozarządowych i ich udziale w organizacji spotkań, eventów, konferencji w Brukseli. Przedstawiony został projekt kilku organizacji pozarządowych, które podjęły się oddolnej reformy edukacji i próby stworzenia jej nowej wizji pt. „Sztuka uczenia – koalicja edukacyjna” (www.podrecznikizklasa.pl). Pani Anna Adamczyk reprezentująca na spotkaniu Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Bratysława) zaprezentowała założenia oraz możliwości jakie oferuje Fundusz pokazując przy tym kilka realizowanych już projektów. Kolejne wystąpienie to prezentacja działalności Pomorskiej Sieci LEADER oraz Partnerstwa Dorzeczy Słupi przez Ingę Kawałek oraz działalności Stowarzyszenia Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” przez Adam Rogala. W trakcie spotkania o swojej działalności i problemach dyskutowali również uczestnicy przedstawiciele organizacji działających na terenie województwa pomorskiego.

Organizatorem spotkania była Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA przy wsparciu Pomorskiej Sieci LEADER oraz LGR „Mòrénka”.

Poniżej prezentacje oraz zdjęcia ze spotkania.