Zespół dworsko – parkowy w Krojantach
Sierpień 5, 2015

W 1778 roku właścicielem dóbr w Krojantach został  Jakub Szur-Lipiński. Na początku XIX wieku wybudował klasycystyczny dwór na fundamentach poprzedniej budowli, który uatrakcyjnił majątek Krojant. Jego syn jako dziedzic sprzedał majątek  bankowi w Berlinie.  W XIX w. posiadłość kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk, około 1880 roku nabył je baron Ryszard Stanisław Eckardstein.  Nowy właściciel w 1884 powiększył dwór przez dobudowanie ryzalitów. Ufundował również w 1883 roku neogotycki kościół  dla społeczności ewangelickiej, której znaczna część służyła w dworze i całym majątku (obecnie kościół katolicki).W  1937  roku majątek zakupił Alojzy Pruszak.

Po wywłaszczeniu rodziny Pruszaków dwór w Krojantach po II wojnie światowej użytkowały różne instytucje państwowe, doprowadzając go stopniowo do ruiny. W latach 80-tych nabyty od Skarbu Państwa obiekt odbudowali Grażyna i Tomasz Winieccy, przeznaczając znaczną jego część na siedzibę prywatnej kliniki rehabilitacyjnej. Pacjenci kliniki mogą mieszkać w dworze ze stylowym wyposażeniem lub w którymś z budynków w otoczeniu dworu- dawnej gorzelni nazwanej „Soplicowo” lub apartamentach w „Domku ogrodnika” przy ogrodzie owocowym. Niewątpliwego uroku temu miejscu dodaje  15 hektarowy park  ze wspaniałymi starymi drzewami, mała architektura oraz gościnność gospodarzy tego miejsca.