24 MAJA 2013 ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA
3 czerwca, 2013

W dniu 24 maja 2013r. w Chojnickim Klubie Żeglarstwa w Charzykowach odbyła się konferencja pt. „Jeziora między Brdą a Wdą –człowiek i środowisko” pod patronatem honorowym  Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

 

Konferencję otworzyła Prezes LGR Mòrénka – Grażyna Wera-Malatyńska, która przywitała Pana Czesława Elzanowskiego – Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Pana Andrzeja Kobiaka senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Leszka Bonę – radnego sejmiku Województwa Pomorskiego oraz przybyłych gości i pozostałych uczestników konferencji.

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie  umów z beneficjentami  o dofinansowanie inwestycji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013,  pozytywnie ocenionych przez Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka”, z udziałem Pana Czesława Elzanowskiego Członka Zarządu Województwa Pomorskiego.

Następnie Pani doktor Barbara Nowicka z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie  omówiła Badania Jeziora Charzykowskiego w ramach międzynarodowego programu EULAKES oraz Pan Janusz Kochanowski Dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie zaprezentował prelekcję pt. „Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie UNESCO marką  promocyjną obszaru”

Po przerwie rozpoczął się panel dyskusyjny z udziałem Przedstawicieli Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tematem panelu dyskusyjnego było walory przyrodnicze oraz szanse i zagrożenia jezior w dorzeczu Brdy i Wdy.

Z sali,  głównie z sektora rybackiego padało dużo negatywnych komentarzy  na temat obecnych przepisów , wydawania zezwoleń na odstrzał Kormorana, Czapli Siwej i Wydry, oraz  tego kto ma zapłacić za wyrządzoną szkodę przez ptaki chronione i ssaki. Żeglarze wywołali dyskusję na temat zakazu  stosowania silników spalinowych na rzekach łączących jeziora, podali przykład nie dawno otworzonego mostu zwodzonego w Małych Swornygaciach i przepływu z jeziora Charzykowskiego na jezioro Karsińskiego.

Po przewie Pan Marek Brunka zaprezentował najnowsze badania rekultywacji jezior. Wygłosił prelekcję na temat  „Probiotyki jako jedna z metod rekultywacji jeziora” a następnie Pan Andrzej Sosiński – Prezes Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach wygłosił prelekcję na temat Gospodarka Rybacka na jeziorach obszaru działania LGR „Mòrénka” która głównie dotyczyła wpływu większej ilości  ptaków chronionych i ssaków na gospodarkę rybacką.

Na zakończenie Pan Krzysztof Pestka – Komandor Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, który jest najstarszym klubem w Polsce, wygłosił prelekcję na temat ” Historia i tradycja żeglarstwa na Jeziorze Charzykowskim”.

Na zakończenie konferencji, Pani Prezes Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” Grażyna Wera – Malatyńska  podziękowała wszystkim zaproszonym gościom i prelegentom za owocną dyskusje na temat rozwoju obszaru. Wszystkie problemy wynikające z dyskusji będą wysłane do instytucji zajmującymi się tymi problemami  w celu spowodowania zmiany przepisów.

GALERIA

PREZENTACJE

Inwestycje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Zależnych od Rybactwa dla LGR „Morenka” dotyczące promocji jezior Pomorza

Idea i założenia obchodów „Roku Jezior Pomorza” w województwie pomorskim

Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie UNESCO marką promocyjną obszaru

Probiotyki jako jedna z metod rekultywacji jezior

Historia i tradycje żeglarstwa na Jeziorze Charzykowskim