OFERTA KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA
9 marca, 2016

Rozpoczęcie kursu: 7 maja 2016r.

CELEM KURSU JEST przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w nim uczestniczące do egzaminu państwowego, który składany jest przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa. Pomyśle zdanie egzaminu państwowego upoważnia do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kurs prowadzony jest w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo. W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania testowe, które mogą pojawić się na egzaminie państwowym.
Kurs skierowany jest także do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę: na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, ale także w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym.

PROGRAM KURSU (100 GODZIN DYDAKTYCZNYCH):
1. Rola państwa w gospodarce (3 godz.)
2. Zasady działalności przedsiębiorstw (6 godz.)
3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (3 godz.)
4. Rynek kapitałowy w Polsce (6 godz.)
5. Elementy prawa cywilnego (6 godz.)
6. Spółki handlowe (12 godz.)
7. Komercjalizacja i prywatyzacja (8 godz.)
8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy (3 godz.)
9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego (6 godz.)
10. Ład korporacyjny/corporate governance/ w spółkach skarbu państwa (5 godz.)
11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze (4 godz.)
12. Zarządzanie przedsiębiorstwem (4 godz.)
13. Marketing w przedsiębiorstwie (6 godz.)
14. Biznes plan (2 godz.)
15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa (4 godz.)
16. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu (14 godz.)
17. Restrukturyzacja przedsiębiorstw (4 godz.)
18. Rachunkowości finanse w przedsiębiorstwie (4 godz.)

TRYB ORGANIZACJI KURSU
Zajęcia na kursie będą odbywać się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godz. od 09.00 do 15.00 lub 15.45 (15 godzin dydaktycznych w ciągu jednego weekendu).
Kurs będzie trwał około 3 – 3,5 miesiąca.

PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO
08.45 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 10.30 Zajęcia
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 12.15 Zajęcia
12.15 – 12.30 Przerwa na kawę
12.30 – 14.00 Zajęcia
14.00 – 14.15 Przerwa na kawę
14.15 – 15.45 Zajęcia

WYKŁADOWCY prowadzący zajęcia na kursie to wysokiej klasy specjaliści, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa. Są wśród nich m.in. osoby posiadające tytuł doktora nauk ekonomicznych.

MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLENIA: siedziba Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” w Charzykowach, ul. Rybacka 10.

UCZESTNICY KURSU OTRZYMAJĄ materiały szkoleniowe (opracowania przygotowane przez wykładowców prowadzących kurs oraz przykładowe pytania testowe wraz z odpowiedziami), poczęstunek w postaci przerwy kawowej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

CENA OD OSOBY ZA UDZIAŁ W KURSIE WYNOSI 1850 ZŁ BRUTTO. Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki. Pozostała opłata za kurs – 1650 zł brutto może być wpłacona: jednorazowo, w 2 lub 3 ratach.

Koszt egzaminu państwowego nie jest objęty ceną kursu i wynosi 850 zł brutto od osoby.
Egzamin odbywa się w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.
Termin egzaminu został wyznaczany dla całej grupy szkoleniowej po zakończeniu kursu na dzień 1 lub 2 października br.
Egzamin państwowy składa się z części pisemnej i ustnej.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KURSIE, prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pte.bydgoszcz.pl, zakładka: szkolenia i studia podyplomowe – kursy – rady nadzorcze kurs w Chojnicach.

 

Więcej informacji o kursie znajdą Państwo na stronie lgrmorenka.pl lub pod numerami telefonów:
52-334-33-07 (LGR Morenka)
52 322 90 60 (PTE Bydgoszcz)

Między Regionalne Centrum Współpracy i Promocji (miejsce odbywania się kursu)

charzy mapa