STOWARZYSZENIE WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA” ZAPRASZA DO ZESPOŁU PROJEKTOWEGO OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ NA STANOWISKU: KIEROWNIK – KOORDYNATOR PROJEKTÓW UE

Miejsce pracy: Chojnice Region: pomorskie

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Odpowiedzialność za działania merytoryczne (w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej, realizacja wskaźników, kwalifikacja uczestników do projektu, prowadzenie projektu zgodnie z harmonogramem, czynne wsparcie procesu rekrutacji)
 • Odpowiedzialność za wykonawców (w tym: dobór procedur wyboru wykonawców zadań w projekcie, przygotowywanie dokumentacji do procedur, kwalifikowanie wydatków w projekcie, przygotowywanie wniosku o płatność w części merytorycznej)
 • Realizowanie wspólnie z kadrą rekrutacji do projektu
 • Podejmowanie kluczowych działań operacyjnych w projekcie
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Monitorowanie oraz ewaluacja działań oraz dokumentacji projektowej
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Instytucją Zarządzającą

WYMAGANIA:

 • Preferowane minimum 2-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem projektami w ramach poprzedniej perspektywy finansowej (POKL) lub obecnej
 • Bardzo dobra znajomość wytycznych, procedur i przepisów prawa obowiązujących w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Zamiłowanie do poszukiwania rozwiązań, komunikatywność
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami
 • Umiejętności zarządzania zespołem

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę lub umowę zlecenia
 • Dużą decyzyjność w zakresie podejmowanych działań

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty (CV drogą elektroniczną z dopiskiem o klauzuli o ochronie danych osobowych) na adres biuro@lgrmorenka.pl do dnia 30.06.2017 z dopiskiem “Koordynator projektu UE”.