Wyniki rekrutacji II tury drugiego naboru do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie”.
2 czerwca, 2017

loga razem EFS> >

Lista osób zrekrutowanych do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie” –

wyniki rekrutacji II tury drugiego naboru (naboru uzupełniającego)

według sumy uzyskanych punktów.

Chojnice 02.06.2017r.

SKMBT_22318102508500-1

loga partnerów EFS