Nabory W Ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I Morze”

data dodania: 09/02/2023

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka informuje, iż w dniu 05.08.2019r. zostały ogłoszone terminy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Termin składania wniosków dla wszystkich ogłoszonych konkursów to: 02.09.2019 – 16.09.2019r.

Zakres tematyczny ogłoszonych konkursów:

  • Ogłoszenie nr 1/2019    PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.1.1 Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich
  • Ogłoszenie nr 2/2019   PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności
  • Ogłoszenie nr 3/2019    PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  • Ogłoszenie nr 4/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska
  • Ogłoszenie nr 5/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się zakładce: LSR 2023/Nabory© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.