!!! BEZPŁATNE SPOTKANIA DLA BENEFICJENTÓW
1 grudnia, 2011

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań aktywizujących lokalną społeczność w ramach Osi 4 PO Ryby 2007 – 2013.

W związku z planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Mòrénka organizuje spotkania dla osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy na operacje polegające na:

 • Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 • Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych.

W programie spotkań:

 • Ogólne informacje o programie PO RYBY 2007-2013
 • Zakresy operacji możliwych do dofinansowania
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie

Terminarz spotkań:

 • 06.12.2011 r. godz. 9:00 – Urząd Gminy w Chojnicach
 • 08.12.2011 r. godz. 9:00 – Urząd Gminy w Nowej Karczmie
 • 08.12.2011 r. godz. 14:00 – Urząd Gminy Kościerzyna
 • 12.12.2011 r. godz. 9:00 – Dom Strażaka w Lipnicy
 • 13.12.2011 r. godz. 9:00 – Dom Kultury w Karsinie
 • 13.12.2011 r. godz. 13.30 – Urząd Miejski w Czersku
 • 14.12.2011 r. godz. 9:00 – Urząd Miejski w Brusach
 • 15.12.2011 r. godz. 9:00 – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 52 334 33 07 lub na adres e-mail biuro@lgrmorenka.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!