BEZPŁATNE SZKOLENIA PROW
22 maja, 2015

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn.

Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się 9 czerwca 2015r. w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „POMERANIA” w Chojnicachprzy ul. Świętopełka 10 (sala konferencyjna).

Czas trwania szkolenia od 9:00 do 14:00.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele szkolenia:

·         Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.

·         Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.

·         Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

 

Program szkolenia:

·         Rejestracja uczestników

·         Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

·         Przerwa kawowa.

·         Prezentacja działań PROW 2014-2020

·         Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

·         Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

·         Lunch

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 5 czerwca br. mailowo na adres biuro@lgrmorenka.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: (52) 334 48 47

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.