BIESIADA KASZUBSKA W GMINIE LIPNICA
1 sierpnia, 2013

StowarzyszeniaWdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” oraz Wójt Gminy Lipnica zapraszają na V Biesiadę Kaszubską w Borowym Młynie nad jeziorem Gwaizda w najbliszą niedzielę 4 sierpnia br.