Walne Sprawozdawczo-Wyborcze 2015 rok
24 lipca, 2015