Debata – rozwój subregionu południowego
11 lipca, 2016

W ubiegły piątek (8 lipca) w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach odbyła się debata pt.: „ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO”.

Wzięli w niej udział Wiesław Byczkowski, wicemarszałek poruszył zagadnienie subregionu południowego w województwie pomorskim. Wśród gości obecny był także poseł Jarosław Wałęsa, który mówił o funduszach rybackich i morskich oraz dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Justyna Durzyńska.

O wykorzystaniu funduszy i rozwoju lokalnych społeczności mówili także: Adam Rogala z LGR „Morenka”,  Sebastian Matthes z LGD „Sandry Brdy”, Robert Ebertowski z LGD „Stolem”, Paweł Gibczyński z LGD Ziemi Człuchowskiej.

W trakcie debaty głos zabrał także wicestarosta Marek Szczepański,Wojciech Adamowicz, dyrektor PUP, Zdzisława Hołubowska ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.


Program debaty

Prezentacje

Przedsięwzięcia dedykowane dla subregionu południowego w ramach RPO WP 2014-2020 – Marek Szczepański – Wicestarosta Chojnicki

Przedsiębiorczość społeczna jako alternatywa… – Zdzisława Hołubowska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Wsparcie lokalnego rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi Europejskiego Funduszu Społecznego – Wojciech Adamowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach

Narzędzia rozwoju w dyspozycji lokalnych społeczności – prezentacje założeń Lokalnych Strategii Rozwoju:
– Paweł Gibczyński – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej

– Sebastian Matthes – Vice Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

– Robert Ebertowski – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

– Adam Rogala – Dyrektor Biura Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Debata odbyła się ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

LOGO wszystkie