Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm!
9 czerwca, 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie ogłosiła w trybie nadzwyczajnym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

 • działania 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (dla woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) oraz
 • działania 1.5:Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 –2020 (tylko dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • wyżej wymienieni, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Ile można otrzymać?

 • Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia (stawka jednostkowa pomnożona przez liczbę miejsc pracy), przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy,
 • Dofinansowanie stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wypłacane jest w formie zaliczki, która wynosi 100% dofinansowania. Wkład własny nie jest wymagany.

Jak i gdzie składać wnioski o pomoc?

 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem https://lsi1420.parp.gov.pl/home,
 • Wnioski należy składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku.
 • Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Średni przedsiębiorcy z woj. pomorskiego aplikują o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój!

Szersze informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową – do pobrania ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod linkiem: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy