Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19
21 kwietnia, 2020

Poniżej zamieszczamy link, pod którym można znaleźć 4 publikacje dotyczące tarczy antykryzysowej:

Ulotki

  1. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP). Ulotka.
  2. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla samozatrudnionych. Ulotka
  3. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ulotka
  4. Ulotka na temat zmian w kredycie technologicznym wprowadzonych w celu łagodzenia negatywnych skutki oddziaływania koronawirusana gospodarkę. Ulotka.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/publikacje/#/domyslne=1